Vacature rechter Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg

Binnen de Nederlandse afdeling van de griffie is een formatieplaats beschikbaar voor één rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het gaat om een detachering voor een periode van minimaal één jaar tot maximaal drie jaar met als startdatum september 2023.

Bij de griffie komen klachten binnen tegen de Nederlandse overheid en worden zaken voor de rechters voorbereid en concepten geschreven. Het overgrote deel van de verzoekschriften hiervan wordt door een alleen-zittende rechters afgedaan. Iedere zaak vergt zijn eigen analyse/beoordeling en een groot deel van jouw werkzaamheden zit dan ook in dat onderzoek.

Profiel/competenties

De Nederlandse afdeling zoekt een rechter (civiel/straf) met 3-5 jaar ervaring die:

 • Geïnteresseerd is in mensenrechten en in het werken in een internationale omgeving;
 • Enige kennis heeft van het Verdrag, de rechtspraak van het Hof en zijn procedures (je krijgt een opleiding bij het EHRM die ziet op kennis van het Verdrag, artikelsgewijs, het concipiëren van adviezen/notities);
 • Over zeer goede kennis van het Engels beschikt (kennis van het Frans is een pré, inclusief het vermogen om juridische teksten in die taal/talen duidelijk, beknopt, nauwkeurig en overtuigend op te stellen);
 • Uitstekende kennis van Nederlands recht en de juridische praktijk heeft;
 • In staat is om zelfstandig te werken, maar ook als lid van een team goed functioneert;
 • Het vermogen heeft om goede werkrelaties op alle niveaus in een multiculturele context en met respect voor diversiteit tot stand te brengen.

Taken

 • Het uitvoeren van een eerste beoordeling van nieuw aangebrachte zaken tegen Nederland;
 • Indien die beoordeling tot de conclusie leidt dat de zaak op basis van de vaste jurisprudentie van het EHRM niet-ontvankelijk zou moeten worden verklaard het opstellen van een zaaksnotitie ten behoeve van een Single Judge waarin kort de feiten, klachten en reden(en) voor niet-ontvankelijkheid uiteen worden gezet;
 • Indien die beoordeling tot de conclusie leidt dat de zaak niet geschikt is om door een Single Judge niet-ontvankelijk te worden verklaard, het opstellen van een juridische analyse ten behoeve van de rechter-rapporteur, met daarin een beredeneerd voorstel over de juridische formatie van het EHRM waaraan de zaak zou moeten worden voorgelegd en de te volgen procedure;
 • Het concipiëren van: rapporten waarmee een zaak ter kennis van de Nederlandse Staat wordt gebracht, notities, beslissingen en arresten;
 • Het behandelen van verzoeken om een voorlopige maatregel onder Artikel 39 van het Huishoudelijk Reglement van het EHRM;
 • Het voeren van de correspondentie met verzoekers en, indien noodzakelijk, Staten en derde partijen;
 • Het doen van onderzoek en daar schriftelijk verslag van uitbrengen ten behoeve van rechtsvergelijkend onderzoek;
 • Het geven van presentaties over het werk van het EHRM aan groepen van bezoekers.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn conform Aanvullende Cao Rijk Uitzendingen 2020 – 2024.

Meer informatie of direct solliciteren?

Meer informatie over het EHRM lees je op hun website. Informatie over de functie kan worden ingewonnen door te mailen naar SSR internationaal onder vermelding van ‘Vacature EHRM’. Je sollicitatiebrief en CV ontvangen we graag uiterlijk 24 januari 2023 op via de mail. De Rechtspraak moedigt kandidaten van diverse achtergronden, in de breedste zin van het woord, aan om te solliciteren op deze functie.

Nieuwsoverzicht