Opleiding 62 van 583

Prijs: €210,00
Dagen Aanvang Beschikbaar
8 jun 2018 10:00u 23
Locatie: SSR Locatie Utrecht

Bestuursrechtelijke geldschulden
BRZSBSGS (2 dagdelen) - Basis

Inleiding

Een aantal jaren geleden was de bestuursrechter wel bevoegd om handhavingsbesluiten te toetsen, maar niet om geschillen over de financiële afwikkeling van die besluiten te beslechten. Inmiddels mag de bestuursrechter ook oordelen over beslissingen waarin het bestuur aangeeft welk concreet bedrag de overtreder is verschuldigd. Dit vloeit voort uit titel 4.4 van de Awb, in werking getreden per 1 juli 2009. Deze titel regelt echter nog veel meer over bestuursrechtelijke geldschulden.

Raadpleging van titel 4.4 Awb leidt tot diverse vragen. Hoever reikt de bevoegdheid van de bestuursrechter precies? Wat moet hij doen als het bestuur tijdens de beroepsprocedure over een last onder dwangsom een invorderingsbeschikking neemt? Hoe zit het als later blijkt dat de burger ten onrechte dwangsommen – of een boete, of een teruggevorderd bedrag – aan het bestuur heeft betaald? En mogen bestuur en burger elkaar eindeloos met financiële claims blijven bestoken? Deze en aanverwante vragen komen aan de orde tijdens de cursus ‘Bestuursrechtelijke geldschulden’.

Inhoud

Tijdens de cursus komt aan de orde: de systematiek van titel 4.4, invordering van geldschulden, wettelijke rente, verjaring en rechtsbescherming tegen bijkomende beschikkingen zoals betalingsregelingen. Bij de behandeling van deze onderwerpen zullen de docenten een brug slaan naar de praktijk door het behandelen van concrete casussen.

Voorkennis

U heeft kennis van en inzicht in de wettelijke kaders van de bestuursrechtelijke geldschulden en de plaats van deze regeling in de Awb.

Doelgroep

Ervaren leden zittende magistratuur en ervaren juridisch medewerkers.

Doel

Na afloop van de cursus bent u beter in staat om te bezien wat u als bestuursrechter moet en kunt doen met financiële geschillen tussen het bestuur en burgers.

Dit is een cursus met het niveau: Basis.

Docenten

Mw. mr. drs. I. Sluiter, afdelingshoofd Expertisecentrum Markttoegang bij de Nederlandsche Bank, mr. dr. L.M. Koenraad, rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland, mr. M.W. Scheltema, advocaat te ’s-Gravenhage.

Voor de actuele prijs voor niet-leden ZM/OM kunt u contact opnemen met onze servicedesk.

Velden met een * zijn verplicht

Aanmeldingen vanuit de ZM en het OM verlopen via opleidingscoördinator of leidinggevende. Wij verzoeken u met hen contact op te nemen wanneer u een opleiding wilt volgen.

Bestuursrechtelijke geldschulden

Velden met een * zijn verplicht

Ssr.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Accepteren en sluiten