Opleiding 47 van 583

Prijs: €170,00
Dagen Aanvang Beschikbaar
23 nov 2017 09:30u 14
Locatie: Jaarbeurs Utrecht - Beatrixgebouw

Beleggingsfraude
 1  pnt.
SRRSFEBE (2 dagdelen) - Verdieping

Inleiding

Ponzi- en boilerroomfraude, zeg dat u iets? Zorg dat u een zaak met betrekking tot beleggingsfraude met kennis van zaken kunt behandelen. Leer verschillende vormen van beleggingsfraude herkennen en bestrijden en sta stil bij de rol van toezichthouders.

Inhoud

Aan de hand van een aantal indicatoren ‘red flags’ zullen de diverse verschijningsvormen van beleggingsfraude (waaronder Ponzi- en boilerroomfraude) besproken worden. Voorst zal tevens de positie van de gedupeerde belegger aan de orde komen. In het onderdeel strafrechtelijke handhaving zal aan de hand van wetgeving en jurisprudentie de ‘best practices’ besproken worden.

Specifieke onderwerpen die aanbod komen zijn:
• Introductie verschijningsvormen beleggingsfraude;
• Herkennen van patronen van beleggingsfraude aan de hand van indicatoren en ‘red flags’;
• Bespreking relevante jurisprudentie;
• Bespreking ‘best practices’;
• Positie van de benadeelde partij, mogelijkheden tot schadevergoeding via de strafrechtelijke weg en de civielrechtelijke weg;
• Mogelijke medeschuld gedupeerden.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige relevante ervaring op het gebied van fraude en economische criminaliteit hebben.

Daarnaast dient het Boek “Beleggen in gebakken lucht; herkennen, bestrijden en voorkomen van fraude met beleggingsproducten” die van te voren wordt opgestuurd, globaal doorgelezen te worden.

Bijzonderheden

De deelnemers ontvangen het boek "Beleggen in gebakken lucht. Herkennen, bestrijden en voorkomen van fraude met beleggingsproducten", een in 2009 gepubliceerde overzichtsboek over beleggingsfraude van de SSR en Kerckebosch.
Deze cursus valt voor de leden ZM niet onder Centrale Financiering maar onder Permanente Educatie.

De cursus is geen onderdeel meer van de module Fraude op de financiële Markten (bank- en effectenrecht).

Doelgroep

Leden zittende magistratuur en juridisch medewerkers van zowel de straf-, civiele- als de bestuurskamers, die bij het voorbereiden van straf-, civiele- en bestuurszaken worden geconfronteerd met het bankwezen, het nationale en internationale betalingsverkeer, het verzekerings- en pensioenbedrijf en het effectenbedrijf. De cursus is ook opengesteld voor leden van het Openbaar Ministerie en ervaren parketsecretarissen die ook enige relevante ervaring op het gebied van fraude en economische criminaliteit hebben.

Doel

Het vergroten van inzicht in het fenomeen beleggingsfraude, de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de invulling van het toezicht daarop door de financiële toezichthouders.

Dit is een cursus met het niveau: Verdieping.

Docenten

Mr. D.J. van Leeuwen, Directeur Eggens Instituut (UvA), onderzoeker financieel recht en strafrecht, extern adviseur OM witwassen en fraude en
mr.drs. J.H. Tonino, advocaat financieel recht te Amsterdam.

Voor de actuele prijs voor niet-leden ZM/OM kunt u contact opnemen met onze servicedesk.

Velden met een * zijn verplicht

Aanmeldingen vanuit de ZM en het OM verlopen via opleidingscoördinator of leidinggevende. Wij verzoeken u met hen contact op te nemen wanneer u een opleiding wilt volgen.
 1  pnt." />

Beleggingsfraude
 1  pnt.

Velden met een * zijn verplicht

Ssr.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie. Accepteren en sluiten