Doelstelling van het cursusaanbod civiel recht is het aanbieden van een zo compleet mogelijk curriculum op de essentiële onderdelen van het handelsrecht (zowel materieel als procesrecht). Aparte clusters worden gevormd door cursussen op het gebied van het internationaal recht die verband houden met privaatrecht en cursussen op het gebied van vaardigheden die van belang zijn voor de handelsrechter.

Op de hoogte blijven van nieuwe onze civielrechtelijke activiteiten, nieuwe cursussen en laatste plaatsen? Schrijf u in voor de SSR nieuwsbrief civiel recht.

Aansprakelijkheidsrecht

Algemeen

Arbeidsrecht

Bouw- en Aanbestedingsrecht

Goederenrecht

Huurrecht / Pachtrecht

Insolventierecht

Intellectueel eigendomsrecht

Internationaal en Europees recht

Koopovereenkomstenrecht

Ondernemings- en Financieel recht

Overeenkomstenrecht

Procesrecht

Schriftelijke Vaardigheden

Verzekeringsrecht

Zittingsvaardigheden