Coaching & Intervisie – SSR

SSR biedt diverse mogelijkheden op het gebied van gebied van (team)coaching, intervisie, supervisie en reflectie. Onderstaand leest u een korte opsomming hiervan. In het linker menu kunt u per traject meer informatie opvragen.

Individuele coaching

Een individueel coachtraject is een goede manier om te reflecteren op eigen handelen en om na te denken over uw professionele en persoonlijke keuzes. SSR beschikt over een landelijk netwerk van gecertificeerde coaches van binnen en buiten de rechterlijke organisatie.

Teamcoaching

Een teamcoachingstraject vindt plaats onder begeleiding van een teamcoach. In een veilige en prettige sfeer kunt u samen met de andere teamleden het open gesprek met elkaar aangaan, meningen uiten, feedback geven en samen keuzes en afspraken maken voor de toekomst.

Intervisie

Intervisie is een instrument om met uw collega’s te reflecteren op praktijksituaties, onderzoekende vragen te stellen, inzichten te vergaren om zodoende van elkaar te leren en beter te worden in uw werk.

Supervisie

Onder leiding van een supervisor gaat u een individueel leertraject aan. Op een methodische manier gaan u en uw supervisor aan het werk met de persoonlijke leervragen die u heeft ten aanzien van uw werk. Het is een vorm van reflectie op uw eigen werkstijl.

Eigenwijsheidskamer

De Eigenwijsheidskamer (EWK) is een reflectieprogramma voor rechters en secretarissen, gekoppeld aan een zitting van een meervoudige (straf-)kamer. Het is een programma voor reflectie in actie, onder begeleiding van twee daarvoor opgeleide EWK-begeleiders, waarvan in ieder geval één rechter is. De begeleiding gaat volgens het principe ‘voor collega’s – door collega’s’.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of persoonlijk advies over bovenstaande trajecten? Neem dan contact op via coaching.intervisie@ssr.nl. Een van de adviseurs neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Coach of intervisiebegeleider worden?

Wilt u zelf coach of intervisiebegeleider worden? Kijk op deze pagina en/of neem contact op via coaching.intervisie@ssr.nl.