Coach of Intervisiebegeleider worden? – SSR

Wilt u coach of intervisiebegeleider worden?

Coach

Om coach te kunnen worden en om toegang te krijgen tot de interne coachpool van SSR is het nodig om een gecertificeerde coachopleiding te volgen. Naast een afgeronde coachopleiding is ook vereist dat de nieuwe coach minimaal twee coachtrajecten onder supervisie heeft voltooid. Voor elke interne coach geldt dat hij/zij minimaal aan twee bijscholingsactiviteiten per jaar deelneemt en een eigen intervisiegroep heeft waarin casuïstiek over het coachvak met elkaar wordt gedeeld. SSR verzorgt twee keer per jaar een bijscholing voor de interne coaches. Hiermee kan de coach nieuwe coachmethodieken leren kennen, kan hij ervaringen uitwisselen en is er volop gelegenheid om collega-coaches te leren kennen. Mocht u advies willen over een goede gecertificeerde coachopleiding, dan kun je terecht bij coaching.intervisie@ssr.nl, Angela Morsink (06 4813 8578), Carlo Zoppi (06 5053 9013) of Mirjam Cosijn (06 2087 7127) We denken graag met je mee!

Coachvaardigheden

Als u uw handelingsrepertoire op het gebied van coachvaardigheden wilt uitbreiden, maar niet de ambitie hebt om coach te worden in de coachpool, dan is de leergang De Coachende Professional een goede training. Tijdens deze training leert u de basisvaardigheden en -technieken van het coachen. Na de training bent u in staat de basis-coachvaardigheden toe te passen op elk terrein van uw werk. U bent in staat om op een professionele wijze interventies te plegen en te reflecteren vanuit theorie en praktijk. U leert uw mogelijkheden en grenzen als coachende professional kennen en u bent in staat om bij uzelf en uw collega beweging te creëren. Meer informatie

Intervisiebegeleider

Om intervisiebegeleider te kunnen worden kunt u de training Intervisiebegeleiding volgen. Deze training bestaat uit een intakegesprek, zes dagdelen (vier bijeenkomsten) met een trainer, tussentijdse intervisiebijeenkomsten en eindgesprek. Na het volgen van deze training bent u in staat om zelfstandig als intervisiebegeleider aan de slag te gaan. Er is, door het volgen van deze training, de mogelijkheid om in de pool van intervisiebegeleiders bij SSR te worden opgenomen en via SSR te worden ingezet als begeleider van intervisie binnen de rechtspraak en het Openbaar Ministerie. Meer informatie