Eigenwijsheidskamer – SSR

Vanaf 1 januari 2020 vernieuwd! Werk met elkaar aan het vergroten van zelfinzicht, wederzijds begrip en verbeter de samenwerking.

De EigenWijsheidsKamer (EWK) is in een nieuw jasje gestoken! Dit reflectie-instrument dat al vaak binnen de Rechtspraak is ingezet, is bedoeld voor een zittingscombinatie (dus voor rechters en secretarissen, gekoppeld aan een zitting van een meervoudige kamer). In de vernieuwde versie staat u, met uw collega’s van de zittingscombinatie, stil bij uw kernkwaliteiten en de kwaliteiten van de ander. U onderzoekt de samenwerking en krijgt inzicht in de mogelijkheden om uw samenwerking te verbeteren.

Doel

Doel van reflectie in actie, door middel van een EWK, is om uw zelfinzicht te vergroten en meer begrip te krijgen voor de handelswijze van anderen. Door deze manier van reflecteren krijgt u inzicht in welke reacties u bij uw collega’s oproept en omgekeerd. Door te weten waarom u of uw collega handelt zoals hij handelt, kunt u werken aan een betere samenwerking. Daarnaast wordt in een EWK gewerkt aan kennisdeling en worden u en uw collega’s geïnspireerd tot verdere reflectie.

Doelgroep

De EWK is beschikbaar voor zittingscombinaties van rechters en secretarissen.

Inhoud

U neemt als zittingscombinatie deel aan een reflectieprogramma-in-actie. Een EWK-begeleider begeleidt het programma. Dit zijn bijvoorbeeld collega-rechters of secretarissen die hiervoor een opleiding hebben gevolgd. Er wordt gewerkt met de kernkwadranten van Daniël Ofman, de dialoogregels en de logische niveaus van Bateson en Dilts. De tijdsinvestering is ongeveer twee dagdelen. Per persoon dient u, inclusief voorbereiding, ongeveer zes uur uit te trekken voor de EWK. Concreet werkt u samen aan:

  • zelfinzicht
  • begrip voor anderen/het andere
  • onderlinge samenwerking
  • delen van praktijkkennis
  • verdergaande reflectie

De rol van SSR

SSR leidt EWK-begeleiders op in de Module EWK. Deze begeleiders komen in de EWK-begeleiderspool. Zodra een gerecht aangeeft een EWK te willen organiseren, zoekt SSR voor u een geschikte en beschikbare EWK-begeleider. Zodra deze gevonden is, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Verdere afspraken worden door de begeleider en de (contactpersoon van de) zittingscombinatie gemaakt.

Let op: Omdat er momenteel relatief nog weinig mensen zijn opgeleid tot EWK-begeleider kan het voorkomen dat een EWK niet op het gewenste moment gefaciliteerd kan worden.

Kosten

De kosten van de begeleiding van een EWK zijn vastgesteld op € 650,- . Uitgangpunt is dat indien de begeleider de EWK in eigen tijd faciliteert, hij/zij recht heeft op deze vergoeding. Indien de EWK in werktijd wordt gefaciliteerd, gaat de vergoeding naar het gerecht waar de EWK-begeleider werkt.

Werkwijze/aanmelden

Indien u een EWK wilt organiseren, kunt u het aanmeldformulier invullen. U laat op dit formulier weten wanneer u de EWK wilt laten plaatsvinden. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat de begeleiders ook te maken hebben met een vastgesteld zittingsrooster. Planning van een EWK geschiedt idealiter op de wat langere termijn.

Nadere informatie

De beschreven werkwijze treedt per 1 januari 2020 in werking.

Indien u vragen hebt over de inhoud van een EigenWijsheidsKamer, kunt u contact opnemen met Carlo Zoppi, c.zoppi@ssr.nl of 06 5053 9013. Indien u vragen hebt over de organisatie van een EWK, kunt u contact opnemen met Pascale Linders, p.linders@ssr.nl of 06 4673 8292.