Eigenwijsheidskamer – SSR

Werk met elkaar aan het vergroten van zelfinzicht, en wederzijds begrip en verbeter de samenwerking.

De EigenWijsheidsKamer (EWK) is een reflectieprogramma voor rechters en secretarissen, gekoppeld aan een zitting van een meervoudige (straf-)kamer. Het is een programma voor reflectie in actie, onder begeleiding van twee daarvoor opgeleide EWK-begeleiders, waarvan in ieder geval één rechter is. De begeleiding gaat volgens het principe ‘voor collega’s – door collega’s’.

Doel

Doel van het EWK-programma is om het zelfinzicht en het begrip voor anderen/het andere te vergroten. Tevens zijn het verbeteren van de samenwerking, het delen van praktijkkennis en het inspireren tot verdere reflectie nevendoelen van een EigenWijsheidsKamer.

Doelgroep

De EigenWijsheidskamer is beschikbaar voor zittingscombinaties van rechters en secretarissen.

Inhoud

U neemt als zittingscombinatie deel aan een reflectieprogramma in actie. Twee EWK-begeleiders begeleiden het programma. Dit zijn collega-rechters die hiertoe een opleiding hebben gevolgd. Er wordt gewerkt met de kernkwadranten van Offman, de dialoogregels en het ijsbergmodel van McClelland. De tijdsinvestering is ongeveer drie dagdelen. Per persoon dient u ten minste tien uur uit te trekken voor de EigenWijsheidsKamer.

Zelfinzicht, samenwerking en reflectie

Concreet werkt u samen aan:

  • zelfinzicht
  • begrip voor anderen / het andere
  • onderlinge samenwerking
  • delen van praktijkkennis
  • verdergaande reflectie

De rol van SSR

Via een online platform van SSR worden EWK-begeleiders gekoppeld aan een zittingscombinatie. SSR verzorgt het traject van aanmelding tot evaluatie en geeft deskundig advies over de gewenste inzet. SSR beschikt over een landelijk netwerk van EWK-begeleiders.

Werkwijze

Indien u een EWK wilt organiseren kunt u hiertoe het aanmeldingsformulier invullen. SSR plaatst uw aanmelding op een online platform voor EWK-begeleiders met het verzoek binnen twee weken te reageren op de voorgestelde EWK-datum. Indien er begeleiders beschikbaar zijn, neemt één van de begeleiders contact met u op om nadere afspraken te maken omtrent de (voorbereidingen voor de) EigenWijsheidsKamer. Indien er onvoldoende of geen begeleiders gevonden worden, krijgt u hiervan bericht van SSR. Tevens wordt u verzocht een nieuwe datum voor te stellen voor de EWK.
Let op: het kan voorkomen dat er voor uw voorkeursdatum geen begeleiders beschikbaar zijn.

Nadere informatie

Als gevolg van het geringe aantal EWK-begeleiders en de blijvende stroom aanvragen heeft SSR de vorm en de begeleiding van een EigenWijsheidsKamer aan een revisie onderworpen. In het najaar van 2019 kunt u wijzigingen verwachten ten aanzien de duur, voorbereiding en kosten van de begeleiding van de EWK. Tevens komt er een mogelijkheid om een module te volgen om EWK-begeleider te worden. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal dit via de website en de SSR-nieuwsbrieven worden gecommuniceerd. Tot die tijd is er beperkte capaciteit om EWK’s te begeleiden.

Indien u vragen hebt over de inhoud van een EigenWijsheidsKamer, kunt u contact opnemen met Angela Morsink, a.morsink@ssr.nl of 06 4813 8578.

Indien u vragen hebt omtrent de organisatie van een EWK, kunt u contact opnemen met Pascale Linders, p.linders@ssr.nl of 06 4673 8292.

Aanmelden

U kunt u aanmelden via het aanmeldformulier Eigenwijsheidskamer.