Teamcoaching – SSR

Teaminteractie: wat goed werkt kan worden geoptimaliseerd en wat niet goed functioneert kan worden verbeterd.

Teamcoaching is een traject gericht op teaminteractie, met als doel een beter functionerend geheel te creëren. Daarbij werkt u als team aan bijvoorbeeld onderlinge samenwerking, resultaatgericht werken en/of het nemen van verantwoordelijkheid. In een veilige en prettige sfeer kunnen u en uw teamleden open met elkaar in gesprek gaan en samen acties bepalen en keuzes maken voor de toekomst.

Doel

Doelen van teamcoaching zijn onder meer:

 • een betere onderlinge samenwerking
 • betere communicatie
 • een beter functionerend geheel
 • meer balans in het team: ieder teamlid op zijn eigen plek in het team geeft de meeste balans
 • betere resultaten – verbeteren besluitvorming
 • ontwikkelen gemeenschappelijk beleid
 • genereren van ideeën en initiatieven
 • meer nemen van eigen verantwoordelijkheid (zowel als team als als individueel teamlid)

Doelgroep

Teamcoaching is beschikbaar voor alle teams binnen de rechterlijke organisatie.

Inhoud

Een teamcoachingstraject vindt plaats onder begeleiding van een teamcoach. In een veilige en prettige sfeer kunnen u en uw teamleden open met elkaar in gesprek gaan, meningen uiten, feedback geven en samen keuzes en afspraken maken voor de toekomst. Het aantal bijeenkomsten wordt in overleg vastgesteld. Gemiddeld zijn vier bijeenkomsten van een dagdeel nodig. Het maximum aantal deelnemers per teamcoach is twaalf. Het doel van de teamcoaching wordt altijd in overleg met het team en de leidinggevende vastgesteld.

De rol van SSR binnen een coachingstraject

 • SSR verzorgt de trajecten van aanmelding tot evaluatie.
 • SSR geeft deskundig advies.
 • SSR informeert u over (het proces van) een teamcoachtraject.
 • SSR voert een intakegesprek om te bepalen wat de vraag is en wie voor u de juiste teamcoach is.
 • SSR zoekt de juiste coach voor uw team.
 • SSR informeert u over de kosten van het teamcoachtraject.

Coaches van binnen en buiten de rechtspraak

Hoewel SSR over een landelijk netwerk van interne coaches beschikt, zijn slechts enkele hiervan ook teamcoach. De teamcoaches die worden ingeschakeld, zijn goed opgeleide en ervaren teamcoaches. SSR heeft goede ervaringen met een aantal externe teamcoaches en kan u hierover informeren.

Kosten

Indien een interne coach wordt ingeschakeld, zijn er in principe geen kosten aan het teamcoachtraject verbonden.  Coaches verrichten hun coachactiviteiten op basis van ‘Voor de rechterlijke organisatie/Van de rechterlijke organisatie’ (een win-winsituatie voor organisatie en individu). Afhankelijk van de afspraak die de coach heeft met zijn gerecht of parket, bestaat de kans dat de teamcoach reiskosten in rekening brengt.

Indien een externe coach wordt ingeschakeld, komen de kosten van het gehele teamcoachtraject voor rekening van het betreffende gerecht of parket. De kosten worden vooraf afgestemd met de opdrachtgever. De mogelijke locatie- en cateringkosten komen voor rekening van het gerecht of parket. Ook voor het reserveren van een locatie en het regelen catering is het gerecht/parket zelf verantwoordelijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail naar coaching.intervisie@ssr.nl of neem contact op met de adviseurs Coaching & Intervisie: Angela Morsink (06-4813 8578), Carlo Zoppi (06-5053 9013) of Mirjam Cosijn (06-5523 6854).