Internationaal – SSR

SSR wil het kennisniveau en de deskundigheid van de rechtelijke organisatie op het gebied van het Europese en internationale recht vergroten. In een groot deel van het permanente educatieaanbod van SSR is het Europese en internationale recht dan ook integraal in de cursussen opgenomen. Daarnaast biedt SSR een aantal specifieke, rechtsgebied overstijgende cursussen op het gebied van het Europese recht aan. Deze cursussen vindt u op onder ‘Aanbod SSR’ in het linkermenu van deze pagina.

Internationale kennisuitwisseling, seminars, cursussen en stages

Contacten met Europese collega’s zijn inspirerend en een verrijking voor de Nederlandse magistraat. SSR en het European Judicial Training Network (EJTN) streven er daarom naar om de toegang voor Nederlandse magistraten tot scholingsactiviteiten in de verschillende Europese lidstaten te vergemakkelijken. Het curriculum dat wij aanbieden, bestaat uit uitwisselingsprogramma’s, stages en studiebezoeken bij Europese instellingen én cursussen en seminars in Europa. Dit curriculum treft u aan onder ‘Aanbod EJTN’ in het linkermenu van deze pagina. Informatie over- en aanbod van seminars op specifieke rechtsgebieden treft u aan onder ‘Aanbod ERA’. Online training tools/e-learning modules en podcasts treft u aan onder ‘e-learning’.

Meer informatie

SSR Internationaal kondigt komende Europese en internationale activiteiten in een zo vroeg mogelijk stadium aan via gerichte wervingsacties, via de website en de diverse nieuwsbrieven. Ook kunt u contact opnemen via ssr.international@ssr.nl. Bekijk ter inspiratie het filmpje ‘Ready for tomorrow. New views on judicial training’.