Aanbod SSR – SSR

De invloed van het Europese en internationale recht op de Nederlandse rechtsorde is groot en Nederlandse rechters en officieren van justitie krijgen in toenemende mate te maken met internationale aspecten van het recht. Om hier grip op te krijgen, biedt SSR medewerkers binnen de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie diverse rechtsgebiedoverstijgende cursussen en studiebezoeken aan.


Europees en Nederlands mededingingsrecht


EVRM algemeen


Grondrechten van de Europese Unie


Prejudiciële procedure


Studiebezoek Luxemburg


Studiebezoek Straatsburg


Toepasselijkheid van EU Grondrechten