Handvest Grondrechten – SSR

Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie speelt een steeds grotere rol in de Nederlandse rechtspraktijk in potentieel alle rechtsgebieden. Het EU-Handvest (bindend sinds 1 december 2009) is een moderne veelomvattende grondrechtencatalogus die ten opzichte van internationale mensenrechtenverdragen als het EVRM een toegevoegde waarde kan bieden.

Het Handvest heeft directe werking en over de uitleg ervan kunnen (of in voorkomen geval, moeten) prejudiciële vragen worden gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Op deze pagina vindt u links naar het SSR-aanbod op dit gebied, evenals handige links naar met meer informatie over het Handvest.

Doelgroep

Alle onderstaande leeractiviteiten zijn toegankelijk voor (senior) juridisch medewerkers, stafjuristen, rio’s, rechters, raadsheren en oio’s, (assistent en adjunct) officieren van justitie en advocaten.

Basiscursus Grondrechten van de Europese Unie

Deze cursus geeft kennis van – en inzicht in het systeem van grondrechten in de Europese Unie en de verschillende bronnen van grondrechten die daarin een rol spelen, de beperkingssystematiek en de toepasselijkheid van het EU-Handvest. Bekijk de cursuspagina.

E-learning Toepasselijkheid EU-Handvest

Met deze zelfstudiemodule kunt u in een concrete zaak of met behulp van oefencasus nagaan of het Handvest van toepassing is. Het beslismodel in het stappenplan stelt u in staat sneller en eenvoudiger te bepalen of Uniegrondrechten van toepassing zijn. Het bevat ook bouwstenen voor het doen van een uitspraak. Ook kunt u online een vraag stellen aan de docent. Bekijk de cursuspagina en volg de zelfstudiemodule.

E-learning Horizontale directe werking van EU grondrechten

Het EU-Handvest kan ook rechtstreeks werken in horizontale geschillen Dit leerstuk van horizontale directe werking is volop in ontwikkeling. In deze module vindt u uitleg en de actuele stand van het recht. Bekijk de cursuspagina en volg de zelfstudiemodule.

Aanbod buiten SSR

Hieronder vindt u een aantal goede startpunten om met het Handvest aan de slag te gaan.

Het Handvest en de toelichting

Hier vindt u de juiste versie van het Handvest. Bij het Handvest hoort ook een toelichting per bepaling die door de rechterlijke instanties in acht moet worden genomen (Art. 52, lid 7 van het Handvest en 6, lid 1 VEU). Let op: De toelichting dateert van 2007, dus recente rechtspraak is niet verwerkt. Desondanks bevat het nuttige informatie: bijvoorbeeld over welke bepalingen van het Handvest corresponderen met het EVRM.

Overzichtelijk handboek EU-Handvest

Dit handboek van het EU-Bureau voor de grondrechten is een goed vertrekpunt en naslagwerk voor het Handvest. Het bevat een inleiding in de algemene onderwerpen zoals de bronnen van Uniegrondrechten, het toepassingsgebied, de beperkingssystematiek en de werking in het nationale recht. Er is ook een handige checklist voor de beoordeling aan de hand van het Handvest (hoofdstuk 8). Hoofdstuk 7 bevat een checklist voor het toepassingsgebied, maar daarvoor kunt u beter gebruik maken van de digitale SSR module  omdat deze is toegespitst op de rechtspraak en uitgebreider is.

Charterpedia

Charterpedia is een online tool waarmee gemakkelijk toegankelijke informatie wordt geboden over het Handvest. Het bevat de volledige tekst met juridische uitleg van de artikelen van het Handvest, verwante EU- en nationale jurisprudentie, alsmede verwante publicaties van EU Bureau voor de grondrechten (FRA), gerangschikt per artikel.