Internationale programma’s / rechtsstaatopbouw – SSR

SSR is internationaal actief en regelmatig ontvangen wij buitenlandse delegaties vanwege onze voorbeeldfunctie. Zo ontving SSR de afgelopen jaren delegaties uit Albanië, Bahrein, Indonesië, Koeweit, Libië, Macedonië, Marokko, Oeganda, Polen, Servië en Thailand. SSR is tevens lid van de International Organisation for Judicial Training en het Euro-Arab Judicial Network.

Ook ondersteunt SSR diverse versterkingsprogramma’s binnen en buiten Europa. Wij leveren hierbij inhoudelijke ondersteuning op het gebied van didactiek, organisatie en opbouw van het cursusprogramma. Bij deze projecten wordt nauw samengewerkt met de Raad voor de rechtspraak, het College van Procureurs-Generaal, het Ministerie van Justitie en andere ketenpartners binnen justitie, het Centre for International Legal Cooperation (CILC) en het Nederlands Helsinki Comité (NHC).

Bent u werkzaam binnen de rechterlijke organisatie en heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan één van onze internationale versterkingsprogramma’s? Stuur dan een mail naar ssr.international@ssr.nl.