Aanmelden EigenWijsheidsKamer – SSR
 • Dit formulier kunt u gebruiken als u in uw gerecht een EigenWijsheidsKamer (EWK) wilt organiseren.

  Ter informatie:

  • De EWK wordt verzorgd door een collega-rechter die hiertoe een opleiding heeft gevolgd.
  • De begeleiding per EWK kost € 650,-. Dit bedrag is inclusief voorbereiding, uitvoering, achterafwerk en evt. reiskosten.
  • Ten aanzien van de kosten is uitgangspunt dat de begeleider dit bedrag zelf verdient indien hij/zij de EWK in eigen tijd begeleidt. Indien de begeleiding in tijd van het gerecht wordt gerealiseerd, wordt het bedrag gestort op de rekening van het gerecht, ter compensatie van de bestede tijd van de begeleider.
  • Indien voor de begeleider een voorovernachting nodig is, komen deze kosten ook voor rekening van het gerecht.
  • Voor de leden van de zittingscombinatie moet voldoende tijd en ruimte beschikbaar zijn om de voorbereidende opdrachten uit te voeren en de EWK-uitvoering bij te wonen. Indien de voorbereidende opdrachten niet zijn gemaakt, kan de EWK niet plaatsvinden.
  • Indien de zittingscombinatie op de dag van de uitvoering niet compleet of anders is, kan de EWK niet plaatsvinden.

  Om het één en ander in goede banen te leiden is een volledige invulling van dit formulier noodzakelijk.

  Na het indienen van uw aanvraag hoort u binnen 10 werkdagen of voor de geplande EWK een begeleider is gevonden.

 • * Belangrijk voor een spoedige afhandeling van de factuur is dat wij het juiste kenmerk ontvangen dat wij mogen vermelden op de factuur.