Adolescentenstrafrecht vanaf 1 april 2014 – SSR

Adolescentenstrafrecht vanaf 1 april 2014

In twee webcolleges wordt het adolescentenstrafrecht per 1 april 2014 besproken door mr. dr. J.A.C. Bartels.