Evaluatie compententiegrensverhoging – SSR

Evaluatie compententiegrensverhoging

Serie webcolleges waarin Roland Eshuis zijn onderzoek naar de competentiegrensverhoging bespreekt. Dit onderzoek biedt inzicht in de gevolgen voor de kantonrechters in het aantal zaken en het type zaken dat zij afdoen.