Dienstenrichtlijn 2006/123/EG – SSR

Dienstenrichtlijn 2006/123/EG

In vier webcolleges leggen mr. Marleen Botman en prof. mr. dr. Jurian Langer de inhoud, achtergrond en het toepassingsbereik van de Dienstenrichtlijn en de daarop gebaseerde Dienstenwet uit.