IE Procesrecht – SSR

IE Procesrecht

In deze reeks webcolleges gaat de docent in op het procesrecht van het intellectueel eigendomsrecht. De reeks bestaat uit 11 webcolleges.