Intellectuele eigendom (IE) procesrecht – SSR

Intellectuele eigendom (IE) procesrecht

In deze reeks webcolleges over het intellectuele eigendom gaat de docent in op het procesrecht van het intellectueel eigendomsrecht. De reeks bestaat uit 11 webcolleges.