Onrechtmatige daad en schade (ODS) – SSR

Onrechtmatige daad en schade (ODS)

Een serie van 20 webcolleges waarin mr. A. de Bie en mr. R. Klomp ingaan op Onrechtmatige daad en schade (ODS).