Ontslag op staande voet – SSR

Ontslag op staande voet

Serie van twee webcolleges waarin Peter Jansen het ontslag op staande voet behandelt.