Planning en Control – SSR

Planning en Control

In deze serie webcolleges wordt informatie voor leidinggevenden gegeven over financiering en Planning & Control. Verschillende onderwerpen komen aan bod zoals het lamicie A4-tje, de interne budgetverdeling en sturingsmogelijkheden.