Procedurerichtlijn – SSR

Procedurerichtlijn

Interview door mw. mr. H.T. Masmeyer met mw. mr. W.R.H. Lutjes en dhr. mr. L. Fernandez Ferreiro over het rechterlijk toetsingskader en met mw. mr. K. Zwaan en dhr. mr. drs. J.H. van Breda over de medische advisering.