Slachtofferbejegening door het OM en SHN – SSR

Slachtofferbejegening door het OM en SHN

Een serie video’s  over de bejegening van slachtoffers door het Openbaar Ministerie en Slachtofferhulp Nederland. Er wordt ingegaan op de begeleiding van slachtoffers voor, tijdens en na een zitting.