Strafvorderingrichtlijnen – SSR

Strafvorderingrichtlijnen

In twee webcolleges worden de richtlijnen m.b.t. strafvordering in het kader van ZSM nader uiteen gezet.