Wpg en Wjsg – SSR

Wpg en Wjsg

In deze serie webcolleges bespreken officier van justitie Melanie Nijenhuis en beleidsmedewerkster Inez van Klaveren de Wpg en Wsjg.