Wpg en Wjsg – SSR

Wpg en Wjsg

In deze serie webcolleges bespreken officier van justitie Melanie Nijenhuis en een beleidsmedewerkster de Wpg en Wsjg.