Wvggz/Wzd, basis – SSR
Cursussen / Personen- en familierecht / Wvggz / Wvggz/Wzd, basis

Wvggz/Wzd, basis

Werken met de zorgwetten voor rechters en gerechtsjuristen in het familierecht

De Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet Zorg en Dwang (Wzd) voorzien in de mogelijkheid om dwangzorg toe te passen. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop dat kan, worden in deze cursus behandeld. Daarbij gaat het, onder andere, om zaken als: het begrip stoornis, psychopathologie, zorg op maat, de eigen inbreng van de betrokkenen, wilsbekwaamheid en proportionaliteit. Ook de uitgebreide schadevergoedingsmogelijkheden en de klachtenprocedure komen aan de orde. Deze cursus gaat daarnaast in op actuele ontwikkelingen en jurisprudentie. In de middag van de tweede cursusdag wordt met de opgedane kennis geoefend aan de hand van een rollenspel met acteur.

Doel

Na het volgen van de cursus:

 • heb je kennis van de wetten Wvggz en Wzd en de bijbehorende procedures;
 • heb je inzicht in de diversiteit van stoornissen;
 • heb je kunnen ervaren wat er kan gebeuren als je geconfronteerd wordt met psychiatrische ziektebeelden en hoe je daarmee om kunt gaan;
 • begrijp je hoe de onderlinge verhoudingen zijn tussen de rechter en de diverse (GGZ-)actoren;
 • kun je benoemen welke functionarissen werkzaam zijn binnen de GGZ en hoe zij zijn gepositioneerd;
 • kun je onderscheid maken tussen een psychiatrische ziekte als medische diagnose en als stoornis zoals bedoeld in de wet.

Doelgroep

Rechters en gerechtsjuristen die werken of gaan werken met de Wvggz en de Wzd.

Inhoud

Opzet programma dag 1:

 • procedure Wvggz;
 • procedure Wzd;
 • casusbespreking.

Opzet programma dag 2:

 • ziektebeelden, behandeling, organisatie van GGz-zorg, etc.;
 • stoornis en wilsbekwaamheid vanuit medisch en juridisch perspectief;
 • nadere kennismaking met de GGZ;
 • casusbespreking;
 • rollenspel.

Bijzonderheden

De cursus is bedoeld voor rechtspraakmedewerkers die structureel met de Wvggz en Wzd ter zitting werken.

Op de tweede cursusdag staat er een rollenspel gepland in de middag. Vanwege het oefenen met zittingsvaardigheden is dit rollenspel met name voor rechters relevant. Voor juridisch medewerkers is deelname aan het rollenspel optioneel.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2023): € 420,00
Voor leden ZM (2024): € 415,00