Curatele, bewind en mentorschap voor kanton, basis – SSR
Cursussen / Civiel recht / Curatele bewind en mentorschap / Personen- en familierecht / Curatele bewind en mentorschap / Curatele, bewind en mentorschap voor kanton, basis

Curatele, bewind en mentorschap voor kanton, basis

Leer over de gronden, gevolgen en benoeming van de curator, bewindvoerder of mentor

Doel

In deze basiscursus verwerf je kennis en vaardigheden op het gebied van curatele, beschermingsbewind meerderjarigen en mentorschap. Deze zijn onontbeerlijk om de steeds complexer wordende zaken op juridisch juiste wijze te behandelen.

Doelgroep

Deze basiscursus is bedoeld voor kantonrechters, juridisch adviseurs en gerechtsjuristen, die zaken behandelen binnen dit rechtsgebied.

Inhoud

In de cursus worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

 • bronnen;
 • inhoud verzoekschrift;
 • verzoekers;
 • belanghebbenden;
 • curatele (gronden, gevolgen, benoeming curator, publicatie, CCBR, taak curator, ontslag curator en einde curatele);
 • provisioneel bewind;
 • bewind (gronden, gevolgen, benoeming bewindvoerder, publicatie, CCBR, taak bewindvoerder, ontslag bewindvoerder en einde bewind);
 • mentorschap (gronden, gevolgen, benoeming mentor, taak mentor, ontslag mentor en einde mentorschap);
 • zitting;
 • kwaliteitseisen;
 • regeling;
 • beloning.

Opzet

De basiscursus bestaat uit twee dagdelen (online) contactonderwijs.

De onderwerpen zoals hierboven beschreven worden behandeld in de vorm van een hoorcollege met interactieve vraagstelling.

Voorafgaand aan de cursus is er de mogelijkheid een eigen casus in te brengen.

Bijzonderheden

In vervolg op deze cursus wordt een verdiepingscursus aangeboden: ‘Curatele, bewind en mentorschap voor kanton, verdieping‘.

Het is ook mogelijk om de cursus ‘Beschermingsbewind in de praktijk’ te volgen. Deze cursus wordt verzorgd door de heer M. Bronswijk, bewindvoerder in Groningen.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2024): € 190,00