Beoordelen en beschermen van slachtoffers – e-learning – SSR
Cursussen / Strafrecht / Slachtoffers / Beoordelen en beschermen van slachtoffers - e-learning

Beoordelen en beschermen van slachtoffers – e-learning

De individuele beoordeling van slachtoffers, voortvloeiend uit de EU richtlijn minimumnormen slachtoffers

Het beoordelen en beschermen van slachtoffers houdt in dat het OM samen met de politie en andere ketenpartners gestructureerd (aan de hand van criteria) en structureel (voor elk slachtoffer) beoordelen of het nodig is om voor een slachtoffer beschermingsmaatregelen in te zetten. In deze e-learning wordt uitgelegd hoe dit (deels) nieuwe werkproces er uitziet en welke verantwoordelijkheid je hebt als beoordelaar of (adjunct-) officier van justitie.

Doel

Na het doorlopen van de e-learning weet je waarom het OM bepaalde slachtoffers moeten beschermen, ken je op hoofdlijnen het werkproces en weet je hoe het OM met de ketenpartners samenwerkt. In de praktijk zal het specifieke werkproces en de samenwerking met politie en ketenpartners per parket iets verschillen.

Doelgroep

Deze e-learning is bedoeld voor beoordelaars, officieren van justitie en adjunct-officieren van justitie.

Inhoud

In deze e-learning wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

  • het wettelijke kader
  • een overzicht van beschermingsmaatregelen
  • ketenpartners
  • het OM werkproces
  • alle stappen binnen het proces en een procesbeschrijving

Bijzonderheden

Het doorlopen van deze e-learning duurt circa 20 minuten.

Volg direct online

Met uw MIJN SSR-account kunt u deze digitale module direct kosteloos online volgen. Beschikt u nog niet over een MIJN SSR-account, neem dan contact op met de opleidingscoördinator van uw organisatie. Hebt u geen gegevens van uw opleidingscoördinator, dan kunt u deze opvragen bij de SSR Servicedesk. Voor toegang dient u wel werkzaam te zijn binnen de Rechtspraak of het Openbaar Ministerie