Strafrechtspleging in een digitale wereld – SSR
Cursussen / Strafrecht / Algemeen / Cybercrime / Informatie en opsporing / Strafrechtspleging in een digitale wereld

Strafrechtspleging in een digitale wereld

Zorg dat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen op het gebied van digitale criminaliteit en opsporing

Onze samenleving digitaliseert in toenemende mate. Computercriminaliteit/cyber en digitale opsporing spelen een steeds grotere rol in het strafrecht. De mogelijkheden van interceptie veranderen in dit nieuwe landschap voortdurend. Weet jij welke vormen van computercriminaliteit het meest voorkomend zijn? Ben jij je verder bewust van de mogelijkheden en beperkingen van interceptie in de digitale wereld? Wil je dat jouw kennis up-to-date is over het gebruik van moderne opsporingsmiddelen en -methoden, zodat je nieuwe technieken zo effectief mogelijk weet te benutten en dat je inzicht hebt in cybercrime, de organisatie van digitale opsporing en opsporingsmethoden? Neem dan deel aan de leeractiviteit Strafrechtspleging in een digitale wereld.

Doel

Verdere professionalisering ten behoeve van het handhaven en verbeteren van de kwaliteit van opsporing en vervolging, in verband met de toenemende invloed van de digitalisering van de samenleving op het werk van opsporingsdiensten en justitie. De leeractiviteit Strafrechtspleging in een digitale wereld heeft als doel inzicht te geven in de mogelijkheden en de beperkingen van de moderne telecommunicatietechniek, de toepassing van de techniek bij de opsporing van strafbare feiten en de risico’s bij het gebruik van de middelen.

Doelgroep

Voor het OM is de cursus geschikt voor advocaat-generaal, officier van justitie, adjunct-officier, secretaris. Vanuit de ZM zijn rechters, rechter-commissaris en juridisch medewerkers van harte welkom.

Inhoud

Tijdens deze leeractiviteit komen veel onderwerpen aan bod, onderverdeeld in zowel een e-learning module als twee bijeenkomsten.  Deel 1 richt zich met name op diverse vormen van criminaliteit in het digitale domein en de opsporing daarvan. Deze e-learning module wordt voorafgaand aan dag 2 gevolgd.  Het programma van de eerste cursusdag is gericht op de wetgeving bij interceptie aan de hand van het Vademecum Interceptie, de opsporingsactualiteiten en ontwikkelingen in de nabije toekomst. Op de tweede cursusdag zullen een aantal onderwerpen verder worden verdiept.

Bijzonderheden

De docenten zijn een ervaren cybercrime officier van justitie van een van de arrondissementsparketten en een of meerdere medewerker(s) van het expertisecentrum Cybercrime bij het landelijk parket.

Deze cursus maakt onderdeel uit van het cursusaanbod op het gebied van cyber-crime.

Uitvoeringen

Kosten:
Voor leden ZM (2023): € 225,00
Voor leden OM (2023): € 200,00