Strategie van de tenlastelegging en bewezenverklaring – SSR
Cursussen / Strafrecht / Materieel/ formeel strafrecht / Vaardigheden / Strategie van de tenlastelegging en bewezenverklaring

Strategie van de tenlastelegging en bewezenverklaring

Verkrijg inzicht in de strategische keuzes bij het opstellen van tenlasteleggingen en leer deze toe te passen

Elke strafzaak begint met een tenlastelegging. Een goede tenlastelegging is essentieel, omdat beoordeeld moet worden of hetgeen daarin staat vermeld ook bewezen kan worden. Pas met een goed begrip van de zaak en na overweging van de gewenste effecten van de vervolging, kan een keuze voor een tenlastelegging worden gemaakt.

Doel

Het vergroten van kennis van juridische aspecten van tenlastelegging en bewezenverklaring. Inzicht in de strategie van tenlasteleggen. Het vergroten van praktische vaardigheden om een tenlastelegging op te stellen en te beoordelen. Inzicht in kwaliteitseisen, waaronder lay-out, juridische, taalkundige en strategische aspecten, waarbij slachtofferbelangen en proces-economische overwegingen zijn meegenomen.

Doelgroep

  • Leden zittende magistratuur: rechters, raadsheren, juridisch medewerkers
  • Leden Openbaar Ministerie: (adjunct-)officieren van justitie, parketsecretarissen

Inhoud

Aan de hand van casuïstiek en korte inleidingen wordt geoefend in het maken en beoordelen van tenlasteleggingen. Er wordt stevig gediscussieerd over keuzes die ten grondslag liggen aan de tenlastelegging. Tijdens de derde dag ligt de nadruk op het beoordelen en de theoretische, juridische onderbouwing van de tenlastelegging.

De cursus bestaat uit twee achtereenvolgende dagen en een terugkomdag een maand later. Centraal staat dat de deelnemer actief oefent met het maken en beoordelen van tenlasteleggingen. Dit wordt ondersteund met inleidingen en casusbespreking waarin het accent ligt op de theoretische onderbouwing.

Voorkennis

Voor medewerkers van het OM geldt dat je je pas kan inschrijven voor deze cursus, nadat de cursus Tenlasteleggingstechniek (SOOSTLLT) is gevolgd.

Bijzonderheden

Aan deze cursus zijn huiswerkopdrachten verbonden waarvan de uitwerking ca. zeven dagen voorafgaand aan de cursusbijeenkomst moeten worden ingeleverd bij SSR.

Deze cursus wordt aangeboden op twee aangesloten dagen zonder overnachting en een terugkomdag een maand later.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 370,00 voor leden OM: € 200,00