Zedenzaken – SSR
Cursussen / Strafrecht / Jeugd gezin en zeden / Zedenzaken

Zedenzaken

Een veelzijdige, gedegen en intensieve leeractiviteit die je klaarstoomt om zedenzaken te behandelen

Zedenzaken zijn vaak ingrijpende zaken, die een grote impact kunnen hebben op het slachtoffer en de dader, maar ook op degenen die de zaak behandelen. Deze leeractiviteit is een veelzijdige, gedegen en intensieve leeractiviteit, die je klaarstoomt om zedenzaken te behandelen als jurist, werkzaam bij het Openbaar Ministerie of de Rechtspraak. Tijdens deze driedaagse leeractiviteit wordt aandacht besteed aan juridische, gedragskundige en strategische aspecten. Dit maakt de leeractiviteit een must voor iedereen die zedenzaken behandelt.

Doel

Door het op actieve wijze doorlopen van deze leeractiviteit vergroot en verbreedt je jouw kennis en inzicht in juridische, gedragskundige en strategische aspecten die in zedenzaken kunnen spelen. Daardoor ben je in staat zedenzaken op zorgvuldige, correcte en effectieve wijze te behandelen, waarbij je oog hebt voor het betekenisvol interveniëren in zedenzaken.

Doelgroep

Rechtspraak: raadsheer (in opleiding), rechter (in opleiding), stafjurist en juridisch medewerker.

Openbaar Ministerie: advocaat-generaal, officier van justitie, beoordelaar en beleidsmedewerker.

Deze leeractiviteit is in het bijzonder ontwikkeld voor juristen bij het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak, die zedenzaken behandelen of op korte termijn gaan behandelen.

Inhoud

Tijdens de leeractiviteit wordt aandacht besteed aan de volgende aspecten:

  • de juridische beoordeling van zedenzaken;
  • recidiverisico’s, risicotaxatie, diagnostiek en behandeling van zedendelinquenten;
  • de seksuele ontwikkeling van de mens;
  • de omgang met kwetsbare getuigen in zedenzaken;
  • de gevolgen van een zedendelict en het strafproces voor een slachtoffer;
  • forensisch medisch onderzoek, toxicologisch onderzoek en onderzoek naar DNA en biologische sporen in zedenzaken;
  • het beoordelen van verklaringen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het scenario analyse model;
  • opsporingsonderzoek in zedenzaken.

Opzet

De leeractiviteit bestaat uit drie contactdagen (drie weken op rij een dag contactonderwijs) en zelfstudie via MIJN SSR. Tijdens de gehele leeractiviteit wordt een actieve rol van je verwacht.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 670,00 voor leden OM: € 200,00