Moodmaker training Hospitality – SSR

Moodmaker training Hospitality

Gastvrij als het kan, beveiligen als het moet

  • 3
    dagdelen
Vakgebied(en):
  • Cursuscode: ACZOHOSM

In de gerechtsgebouwen is iedere bezoeker welkom. Uitgangspunt  is dat van iedere medewerker een neutrale houding (= niet-veroordelende houding) en tegelijkertijd een mensgerichte, gastvrije houding wordt verwacht. In de Moodmaker training Hospitality worden medewerkers, die de Basistraining Hospitality met succes hebben gevolgd, opgeleid tot inhoudelijk expert op het gebied van hospitality. Deze moodmakers hebben tijdens de basistraining laten zien, dat zij een bijzondere aanleg hebben voor het ontwikkelen van de gastvriendelijkheid binnen het onderdeel van de Rechtspraak waar zij werkzaam zijn.

Doel

Indien meerdere rechtbanken deelnemen aan de basistraining is het wenselijk de medewerkers die gaan deelnemen aan de moodmakers training in dezelfde groep te plaatsen. Dit bevordert de onderlinge samenwerking en heeft een positieve invloed op de borging.

  • Op een positieve manier worden de Moodmakers verrast en uitgedaagd op het gebied van gastvrijheid, beleving en hun eigen rol in de (door)ontwikkeling daarvan in hun organisatie (sterke punten, leerpunten, voornemens voor straks, basale inzichten in organisatieontwikkeling);
  • Voorbeeldgedrag zien op het gebied van mensgerichte gastvrijheid via een gastvrije ambiance: de omgeving, de school, de studenten, het Teaching Hotel.

Doelgroep

Medewerkers die de basistraining Hospitality succesvol hebben gevolgd en op de werkvloer een coachende en enthousiasmerende rol vervullen bij de implementatie van gastvrij gedrag door collega-medewerkers.

Inhoud

Deze training is bedoeld voor medewerkers die de basistraining hebben gevolgd en daarbij blijk hebben gegeven te beschikken over de wil en aanleg om op de werkvloer een coachende en enthousiasmerende rol te kunnen vervullen bij de implementatie van gastvrij gedrag door collega-medewerkers.

De moodmakers zijn niet persé leidinggevenden. Moodmakers krijgen een verdiepende training met betrekking tot hospitality, bijvoorbeeld over de psychologische aspecten die een rol spelen bij gedemonstreerd gastvrij, c.q. ongastvrij gedrag. Deze training wordt gehouden op een externe locatie en duurt 3 dagdelen (eerste dag start vanaf 12.00 uur met lunch en de tweede dag vindt de training in de ochtend plaats met afsluitend lunch).

Bij voorkeur vindt deze training extern plaats, de specifieke locatie zal bij inschrijving aangegeven worden.
Na de trainingssessie plant de opleider een feedbacksessie op de werklocatie van de deelnemer (of centraal gelegen), waarbij de deelnemer, op basis van praktijkvoorbeelden, knelpunten, c.q. ontwikkelpunten bespreekt met de trainer. Een feed-backsessie duurt maximaal 1 dagdeel en vindt in groepsverband plaats.

Voorkennis

Deelnemers moeten de Basistraining Hospitality succesvol hebben gevolgd.

Bijzonderheden

  • Deze training betreft een (incompany) groepstraining. Het maximaal aantal deelnemers per groep is 10.
  • De training bestaat uit 3 dagdelen.
  • Deze training valt onder het thema ‘Hospitality & Security’.

Momenteel wordt onderzocht of bovenstaande training nog relevant is. Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Antonella Klinkhamer, cursusmanager Persoonlijke en Professionele Ontwikkeling: a.klinkhamer@ssr.nl.

Op maat maken en inkopen

Meer informatie over het op maat maken van deze incompany-training en het inkopen ervan, vindt u hier (alleen toegankelijk vanaf een Rechtspraak-account).