Training praktijkopleider juridisch mdw. ZM/OM – SSR
Cursussen / Opleiden en doceren / Opleiden / Training praktijkopleider juridisch mdw. ZM/OM

Training praktijkopleider juridisch mdw. ZM/OM

Driedaagse training voor praktijkopleiders als gedegen en praktijkgerichte basis voor het opleiden van juridisch medewerkers en parketsecretarissen

Juridisch medewerkers vervullen een belangrijke rol in de rechtelijke organisatie en bij het Openbaar Ministerie. Het is daarom van groot belang dat juridisch medewerkers en parketsecretarissen goed en gedegen worden opgeleid. Dat kan alleen met opleiders die niet alleen de rechtspraktijk, maar ook het opleiden verstaan. Deze training helpt praktijkopleiders op een praktijkgerichte manier een goede basis in het opleiden van juridisch medewerkers te vormen en op te leiden aan de hand van het functieprofiel en de daarin vereiste competenties.

Doel

Na afronding van de training kunt u optreden als praktijkopleider van juridisch medewerkers en parketsecretarissen. U bent in staat de juridisch medewerker of parketsecretaris in de praktijk te begeleiden in de ontwikkeling van benodigde competenties, zoals deze zijn omschreven in het functieprofiel van de opleideling.

Doelgroep

Ervaren juridisch medewerkers die als praktijkopleider werkzaam zijn bij de  gerechten en het Openbaar Ministerie of daarmee binnenkort zullen starten.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen, afhankelijk van de leerwensen van de deelnemers, in meer of mindere mate aan de orde:

  • competentiegericht en duaal opleiden
  • didactiek van begeleiden en begeleidingsinstrumenten
  • opstellen van een opleidingsplan
  • herleiden van waargenomen gedrag tot competenties
  • leerstijlen van medewerkers in opleiding & opleiders
  • kernkwaliteiten van medewerkers in opleiding & opleiders
  • begeleidings- en voortgangsgesprekken voeren
  • opmaken van een gefundeerde beoordeling.

Opzet van de training

De training bestaat uit zes dagdelen: drie dagen met een tussenperiode van twee tot drie weken, die ruimte bieden voor de uitvoering van opdrachten en toepassing van het geleerde.

Voorafgaand aan de training vult u op MIJN SSR een schriftelijke intake in. U kunt hierin uw leerwensen aangeven. De trainster stemt gedurende de training het programma af op uw leerwensen. Dit maakt de training niet alleen geschikt voor startende praktijkopleiders, maar ook voor opleiders die al ervaring hebben in het opleiden.

De training bestaat uit behandeling van theorie in combinatie met praktijkgerichte oefensituaties, gedeeltelijk ondersteund door rollenspellen met acteurs. Doel van deze praktijkgerichte oefensituaties is bewustwording bij u creëren over uw leerstijl en (kern)kwaliteiten in het opleiden. Daarnaast krijgt u zicht op de invloed die deze kernkwaliteiten en leerstijl hebben op uw omgeving en op uw opleideling in het bijzonder. Uw concrete werksituatie is het uitgangpunt tijdens deze training. Gedurende de training wordt dan ook van u een actieve bijdrage verwacht. Het actief bijwonen van de volledige driedaagse training is een vereiste om in aanmerking te komen voor het bewijs van deelname.

Voorkennis

U gaat op de korte termijn juridisch medewerkers of parketsecretarissen en eventueel stagiaires HBO-Rechten begeleiden, of leidt ze al op. U heeft ervaring in de functie waarvoor u ze gaat opleiden en u heeft kennis van de organisatie.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM/OM: € 0,00