Training praktijkopleider juridisch mdw. ZM/OM – SSR

Training praktijkopleider juridisch mdw. ZM/OM

Driedaagse training voor praktijkopleiders als gedegen en praktijkgerichte basis voor het opleiden van juridisch medewerkers en parketsecretarissen

 • 6
  dagdelen
 • 18
  PE-punten
 • 7,8
  Waardering
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: vr. 11-03-2022

Juridisch medewerkers vervullen een belangrijke rol in de gerechten en bij het openbaar ministerie. Het is daarom van groot belang dat juridisch medewerkers/parketsecretarissen goed en gedegen worden opgeleid. Dat kan alleen met opleiders die niet alleen de rechtspraktijk, maar ook het opleiden verstaan. Deze training helpt praktijkopleiders op een praktijkgerichte manier een goede basis in het opleiden van juridisch medewerkers te vormen en op te leiden aan de hand van het functieprofiel en de daarin vereiste competenties.

Doel

Na afronding van de training kan de deelnemer optreden als praktijkopleider van juridisch medewerkers en parketsecretarissen. De praktijkopleider is in staat de juridisch medewerker of parketsecretaris in de praktijk te begeleiden in de ontwikkeling van benodigde competenties, zoals deze zijn omschreven in het functieprofiel van de medewerker.

Doelgroep

Praktijkopleiders van juridisch medewerkers of parketsecretarissen.

Inhoud

Thema’s die aan bod komen

De volgende onderwerpen komen, afhankelijk van de leerwensen van de deelnemers, in meer of mindere mate aan de orde:

 • competentiegericht en duaal opleiden
 • didactiek van begeleiden en begeleidingsinstrumenten
 • opstellen van een opleidingsplan
 • herleiden van waargenomen gedrag tot competenties
 • leerstijlen van medewerkers in opleiding & opleiders
 • kernkwaliteiten van medewerkers in opleiding & opleiders
 • begeleidings- en voortgangsgesprekken voeren
 • opmaken van een gefundeerde beoordeling.

Opzet van de training

De training bestaat uit zes dagdelen: drie dagen met een tussenperiode van twee tot drie weken, die ruimte bieden voor de uitvoering van opdrachten en toepassing van het geleerde.

Voorafgaand aan de training vullen de deelnemers op MIJN SSR een schriftelijke intake in. Alle deelnemers geven hierop hun leerbehoeften aan. De docent stemt gedurende de training het programma af op deze leerwensen. Dit maakt de training niet alleen geschikt voor startende praktijkopleiders, maar ook voor opleiders die al ervaring hebben in het opleiden.

De training bestaat uit behandeling van theorie in combinatie met praktijkgerichte oefensituaties, gedeeltelijk ondersteund door rollenspellen met acteurs. Doel van deze oefeningen is bewustwording bij de praktijkopleider creëren over zijn/haar leerstijl en (kern)kwaliteiten in het opleiden. Daarnaast krijgt de deelnemer zicht op de invloed die deze kernkwaliteiten en leerstijl heeft op zijn/haar omgeving en op de medewerker in opleiding in het bijzonder.

De concrete werksituatie is het uitgangpunt tijdens de training praktijkopleider juridisch mdw. ZM/OM. Gedurende de training wordt daarom van de deelnemer een actieve bijdrage verwacht. Het actief bijwonen van de volledige driedaagse training is een vereiste om in aanmerking te komen voor het Bewijs van deelname.

Voorkennis

De deelnemer gaat op de korte termijn juridisch medewerkers ZM of parketsecretarissen OM en eventueel stagiaires HBO-Rechten begeleiden, of leidt al op. De deelnemer heeft ervaring in de functie waarvoor hij/zij gaat opleiden en heeft kennis van de organisatie.

Docenten

 • mevrouw Hadewych van Kempen

  Trainer — Mycelium

 • de heer Hans Cobussen

  Trainer — Mycelium

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM/OM: € 0,00

Deze cursus volgen?

 • Stuur een aanvraag ter goedkeuring door naar je opleidingscoördinator en/of leidinggevende via onderstaand formulier.
 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.