Gevorderd Leiderschap – SSR
Cursussen / Leiderschap / 03 - Ervaren leidinggevende > 3 jaar ervaring / Gevorderd Leiderschap

Gevorderd Leiderschap

Van hard naar slim werken

Als leidinggevende binnen de Rechtspraak heb je te maken met uiteenlopende belangen. Je wil voor collega’s/teams opkomen en hun belangen behartigen, maar je bent ook verantwoordelijk voor het primaire proces en de uitvoering van de strategie van de organisatie. Rollen die niet altijd eenvoudig met elkaar te verenigen zijn.

Waar je als startend leidinggevende vooral bezig was met het in de lucht houden van alle ballen, ontstaat er als ervaren leidinggevende steeds meer ruimte voor een helicopterview. Je persoonlijk leiderschap is gegroeid en de inmiddels opgedane ervaring en inzichten vormen steeds meer de basis voor jouw handelen. Je behoefte aan een blik naar buiten groeit en je zou verwachten dat er steeds meer ruimte ontstaat om de verschillende rollen te combineren. Toch voel je dat je soms nog ‘knel’ komt te zitten tussen deze rollen. En dat, terwijl jij als leidinggevende dé cruciale schakel bent tussen het bestuur en je collega’s.

Doel

Wil je je als leidinggevende verder ontwikkelen op gebieden als beïnvloedingsvaardigheden, onderhandelingsvaardigheden, verbinden, draagvlak creëren, veranderkracht organiseren en nog steviger in het zadel zitten? Dan is dit programma iets voor jou!

In dit programma gaan leren, veranderen en onderzoeken hand in hand (actie leren). Steeds zal de koppeling gemaakt worden tussen de eigen praktijk, theoretische- en praktische kennis, persoonlijke ontwikkeling en professionele rolontwikkeling. Actie leren is interactief en cyclisch leren in én van de praktijk. Elke bijeenkomst sluit af met opdrachten om het geleerde in de eigen praktijk te gaan toepassen.

Doelgroep

Dit programma is bedoeld voor ‘ervaren leidinggevenden’. Hieronder verstaan we operationeel-tactisch leidinggevenden, teamvoorzitters, managers en hoofden die ten minste drie jaar hun functie uitoefenen, deel uitmaken van het MT én P-verantwoordelijkheid dragen (gemachtigd zijn in P Direct).

Inhoud

Het programma bestaat uit drie tweedaagse blokken, waarvan de inhoud wordt verzorgd door gespecialiseerde docenten. Deze blokken worden afgewisseld met leergroep bijeenkomsten, waarin de deelnemers in kleinere groepen (4-6 pers.) aan het werk gaan met hun eigen casuïstiek en deze verbinden aan de kaders
en theorieën die aan de orde zijn gekomen in de blokken. De ontwikkeling van de deelnemers wordt tijdens de verschillende blokken, als ook in de leergroepen, begeleid door een vaste leercoach. De leercoaches verbonden aan dit programma zijn: Rob Vinke en Raïssa Verdult.

De drie inhoudelijke blokken vinden plaats op een externe (buiten) locatie en zijn inclusief overnachting.

Programma opzet:

 • Intakegesprek (online via MsTeams)
 • Startbijeenkomst (1dd, ext. locatie)
 • Blok 1: Van Buiten naar Binnen (2 daagse, met overnachting)
  • Thema’s: Leading from the middle, De veranderredenering, Veranderkunde
  • Vakdocenten: Prof. dr. Jesse Segers en drs. Leike van Oss
 • Blok 2: Van Binnen naar Buiten (2 daagse, met overnachting)
  • Thema’s: Persoonlijk en Narratief leiderschap, Systemisch kijken
  • Vakdocenten: Drs. Selma Busser en acteur/filmmaker drs. Frans Cappers
 • Blok 3: Verder Vooruit (2 daagse, met overnachting)
  • Thema’s: Handiger Beïnvloeden, organisatie-opstellingen, Productief maken van spanningen
  • Vakdocenten: Drs. Rob Lelieveld, drs. Shirine Moerkerken
 • Slotmanifestatie (2dd, ext. locatie)

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 6.285,00