Verdiepende module Resultaatgericht leidinggeven voor OL – SSR

Verdiepende module Resultaatgericht leidinggeven voor OL

Leiderschapsacademie ZM | leidinggevenden | Resultaatgericht leidinggeven voor operationeel leidinggevenden en coördinatoren

 • 6
  dagdelen
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: ALMZOLRS
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

Verschillende rechtbanken en hoven hebben resultaatgericht leidinggeven als belangrijk thema voor de komende jaren. Resultaatgericht leidinggeven gaat over het vertalen van rechtbankplannen naar teamplannen en individuele afspraken. Over het maken van heldere kwantiteits- en kwaliteitsafspraken. Over het vinden van een balans tussen verantwoordelijkheid geven en controleren. En over het motiveren van talenten met tegelijkertijd aandacht voor de focus op resultaten.

Doel

De deelnemers:

 • kennen de visie van de Rechtspraak op resultaatgericht leidinggeven, weten wat het eigen gerecht hier concreet mee wil en kunnen deze resp. visie en strategie vertalen naar de eigen werkpraktijk zodanig dat er werkelijk commitment in afspraken wordt gemaakt;
 • werken en denken vanuit effectiviteit in ‘klantuitkomsten’;
 • monitoren voortgang van resultaten en maken successen en afwijkingen bespreekbaar;
 • nemen en geven verantwoordelijkheid en eigenaarschap (balans tussen sturen en delegeren/loslaten);
 • reflecteren op ingezette leiderschapsstijlen;
 • passen SMART en PDCA in persoonlijke en teamontwikkeling toe.

Doelgroep

De doelgroep voor deze verdiepende module zijn leidinggevenden die reeds een MD-traject hebben afgerond en minimaal een jaar werkzaam zijn als leidinggevende. Deze module wordt uitgevoerd voor twee verschillende doelgroepen:

 1. operationeel leidinggevenden en coördinatoren
 2. teamvoorzitters en afdelingsvoorzitters (code ALMZTVRS)

Inhoud

Tijdens deze module staat het uitwerken van een eigen resultaatgericht afdelingsplan centraal volgens de PDCA-systematiek, inclusief het realiseren van draagvlak voor dat plan bij de leiding én bij medewerkers. Belangrijk uitgangspunt in deze module is dat de deelnemer zelf resultaatgericht wil zijn. Je wilt werken vanuit de houding: ‘geef het goede voorbeeld’, ‘walk your talk’ en ‘daag uit vanuit het gewenste gedrag’. In deze module staat het leren werken vanuit deze houding tevens centraal. Theorie en rechtspraak-specifieke casuïstiek bieden concrete handvatten voor het begeleiden van teams en medewerkers.

Opzet

 • twee dagen/4 dagdelen training aaneengesloten
 • na 3 weken telefonische coaching/voortgang bespreken leerontwikkeling
 • na 3 weken (6 weken na training) één dag/twee dagdelen training

Voorkennis

Dit is een verdiepende module. Als voorkennis worden gevraagd:

 • een afgerond MD-traject, bijvoorbeeld het MD-traject voor Operationeel Leidinggevenden en Coördinatoren
 • minimaal een jaar werkzaam zijn als leidinggevende
 • de bedrijfsvoeringsmodule P&C (ALMZTVPC) of vergelijkbare workshops over P&C in de Rechtspraak

Bijzonderheden

Deze Verdiepende module is op non-actief gezet. Heeft u echter toch belangstelling in deze module of een hieraan gerelateerd onderwerp, neem dan contact op met cursusmanager Mirjam Cosijn (bellen op 06- 0655236854, of mail naar m.e.cosijn@ssr.nl).

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.