Bedrijfsvoering en Organisatiekunde Eendaagse – SSR

Bedrijfsvoering en Organisatiekunde Eendaagse

Leiderschapsacademie ZM | leidinggevenden | Inrichten en verrichten van de organisatie en bedrijfsvoering

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: ALMZTBBO
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR

Streven naar inhoudelijke kwaliteit is onlosmakelijk verbonden met bedrijfsvoering. ‘Organisatie en Bedrijfsvoering’ geeft een integraal beeld over deze aspecten. Deze eendaagse training voor (ervaren) leidinggevenden gaat in op ‘inrichten en verrichten’. Deze module wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met Nyenrode Business University.

Doel

Waarom kan bedrijfsvoering niet zonder rechters en rechters niet zonder bedrijfsvoering? Deze basismodule gaat over het inrichten van een professionele organisatie waarbij schijnbare tegenstellingen tussen primair proces en bedrijfsvoering weggenomen worden.

Je krijgt nieuwe perspectieven aangereikt over de plaats binnen de rechtspraak van organisatiekunde en bedrijfsvoering. Het goed inrichten hiervan gaat je huidige werk makkelijker maken en de kwaliteit verbeteren.

 

Doelgroep

(startende) leidinggevenden, teamvoorzitters, hoofden administratie

Inhoud

De volgende thema’s komen aan de orde:

  • verbinding tussen kwaliteit van de rechtspraak en bedrijfsvoering
  • inzet van staffuncties (PIOFACH) ter verbetering van de kwaliteit van de rechtspraak
  • diagnosticeren van de eigen organisatieontwikkeling
  • interventies voor organisatieontwikkeling
  • werkklimaat (cultuur) van eigen team
  • verbinding tussen kwaliteit van de rechtspraak en bedrijfsvoering
  • persoonlijk leiderschap (t.b.v. organisatieontwikkeling)

 

Tijdens de dag wordt er gewerkt met praktijkcases die deelnemers zelf aanbieden.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door