HR voor leidinggevenden Basis – SSR

HR voor leidinggevenden Basis

Leiderschapsacademie ZM | leidinggevenden | Krijg inzicht in je mogelijkheden als leidinggevende op het gebied van HR

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: ALMZTVHR
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR

Elke leidinggevende krijgt te maken met het complexe HR-veld. Wat te doen met een medewerker die onvoldoende functioneert? Hoe werkt de Wet Poortwachter en wanneer geldt deze? Welke mogelijkheden zijn er als een medewerker vraagt om bijzonder verlof? en Wat zijn aandachtspunten bij het aanstellen van een nieuwe medewerker?
In deze module, voorheen MD Leidinggevenden HR, krijgt u theoretische achtergronden en praktische handvatten op het gebied van HR.

Doel

Na het volgen van deze leeractiviteit

  • is de leidinggevende zich bewust van zijn positie en rol op HR-gebied;
  • weet de leidinggevende welke taken hij op HR-gebied heeft uit te voeren en heeft voldoende handvatten om deze goed uit te voeren;
  • weet de leidinggevende waar en bij wie hij instrumenten uit het HR-veld kan halen om zijn team- en organisatiedoelen te bereiken en
  • heeft de leidinggevende een realistisch beeld van de verantwoordelijkheden en wederzijdse verwachtingen in het krachtenveld tussen hemzelf, de HR-adviseur, de bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werk, de Arbo-contactpersoon, HR-adviseurs van het LDCR en het UWV (verzekeringsarts en arbeidsdeskundige).

 

Doelgroep

Leidinggevenden

Inhoud

Deze kennisworkshop is bedoeld voor de leidinggevende die behoefte heeft aan meer inzicht op het gebied van HR.

Elke leidinggevende krijgt te maken met het complexe HR-veld. Wat te doen met een medewerker die onvoldoende functioneert? Hoe werkt de Wet Poortwachter en wanneer geldt deze? Welke mogelijkheden zijn er als een medewerker vraagt om bijzonder verlof? en Wat zijn aandachtspunten bij het aanstellen van een nieuwe medewerker?
In deze module krijgt u theoretische achtergronden en praktische handvatten op het gebied van HR.

Ter voorbereiding op de module krijgt u een reeks webcolleges en bijbehorend naslagmateriaal aangeboden. Hierin worden de basis HR-thema’s en het HR-kader van de Rechtspraak toegelicht. De webcolleges gaan onder meer in op: strategische personeelsplanning; werving en selectie; functionerings- en beoordelingsgesprekcyclus en arbo, preventie en verzuim.

Op de dag zelf zoomen we in op uw positie als leidinggevende binnen het HR-veld: wat zijn uw verantwoordelijkheden en bevoegdheden op HR-gebied en met wie werkt u daarin samen? Ook kijken we naar casuïstiek zoals het omgaan met (langdurig) ziekteverzuim, de positie van oudere medewerkers en aannamebeleid.

Docent

  • de heer Jan Kant

    Leidinggevende

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door