Planning & Control voor leidinggevenden Basis – SSR

Planning & Control voor leidinggevenden Basis

Leiderschapsacademie ZM | leidinggevenden | Krijg inzicht in de financiering van de Rechtspraak

Vakgebied(en):
  • Cursuscode: ALMZTVPC
  • Niveau: Basis
  • Aangeboden door: SSR

Hoe wordt de Rechtspraak gefinancierd? Hoe worden productieafspraken, (kwaliteits-)doelen en budgetten bepaald en bewaakt?

In deze module, voorheen MD Leidinggevenden planning & control, krijgt u als leidinggevende inzicht in de financiering van de Rechtspraak, de achterliggende werklastmetingsystematiek en de cyclus van planning & control en van planning en verantwoording. U krijgt praktische handvatten en inzicht in hoe en waarop te sturen.

Doel

U maakt op hoofdlijnen kennis met de financiering van de rechtspraak en de achterliggende werklastmetingsystematiek.

  • U heeft een eerste inzicht in de getallen van de Rechtspraak en de samenhang tussen budget – formatie – productie – kwaliteitsnormen.
  • U weet wat uw rol is als het gaat om resultaatverantwoordelijkheid en het sturen op financiën, productie en kwaliteitsnormen.
  • U bent voorbereid op de verantwoording die u moet afleggen over de prestaties van uw team.

Doelgroep

Leidinggevenden

Inhoud

Deze kennisworkshop is bedoeld voor de leidinggevende die behoefte heeft aan meer inzicht op het gebied van de financiering van de Rechtspraak en van Planning & Control.

In deze module krijgt u inzicht in de financiering van de Rechtspraak, de achterliggende werklastmetingsystematiek Lamicie en de samenhang tussen productie, (kwaliteits-)doelen en budgetten. U weet welke taken u zelf hebt uit te voeren, wanneer u in actie moet komen op P&C-gebied en wie u waarvoor kan inschakelen.

Ter voorbereiding op de module krijgt u een reeks webcolleges en bijbehorend naslagmateriaal aangeboden waarin het P&C-kader van de Rechtspraak wordt uitgelegd. Thema’s zijn onder meer: van ministeriële begroting naar rechtspraakbegroting en begroting van het gerecht, werklastmetingsystematiek, de P&C-cyclus en de jaarkalender, het teamplan en het spanningsveld tussen budget; formatie en productie.

Op de dag zelf spreken ervaren collega’s uit de Rechtspraak over de Plannings- en verantwoordingscyclus waar elke leidinggevende mee te maken krijgt, de samenhang tussen bezetting, budget en productie en hoe daarmee om te gaan in een veranderende organisatie. Ook is er ruimte voor vragen en casuïstiek uit de praktijk. De dag is interactief en de leidinggevende krijgt een beeld bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de financiële kant van de Rechtspraak.

 

MD Leidinggevenden Planning & Control

In deze module krijgt u theoretische achtergronden en praktische handvatten op het gebied van de financiering van de Rechtspraak en de planning & control cyclus.

Deze module wordt eens per jaar aangeboden.

Stuur deze cursus door