Oriëntatie op leidinggeven ZM – SSR
Cursussen / Leiderschap / 01 - Oriëntatie op leidinggeven / Oriëntatie op leidinggeven ZM

Oriëntatie op leidinggeven ZM

Hoe sta jij tegenover een leidinggevende functie?

Op verzoek van diverse gerechten heeft SSR een management development traject ontwikkeld voor medewerkers die willen onderzoeken of een leidinggevende functie iets voor hen is. Aan de hand van huiswerkopdrachten, een interactief programma en ruime mogelijkheid om met diverse leidinggevende situaties te oefenen, reflecteert u op uw kwaliteiten, gedrag en drijfveren. Na vier modules heeft u een goed beeld van de leidinggevende rol binnen de rechtspraak, de daarbij horende verantwoordelijkheden en spanningsvelden, en kunt u antwoord geven op de vraag of een leidinggevende rol past en wat u nodig heeft om als leidinggevende te kunnen gaan functioneren.

Doel

Het traject steekt in op de persoonlijke reflectie en ontwikkeling van de deelnemer. Als u zich bewust bent van de rol, verantwoordelijkheden en taken van een leidinggevende binnen het dynamische speelveld van de rechtspraak, begint u stevig aan uw taak.

Na het volgen van dit management development traject

  • heeft u een realistisch inzicht in de rol en verantwoordelijkheden van een leidinggevende functie binnen de rechtspraak en de bij de functie behorende spanningsvelden;
  • bent u zich bewust van de voor een functie als leidinggevende te bezitten of ontwikkelen vaardigheden, houding en gedrag en u heeft inzicht in hoe u zich verhoudt tot deze vaardigheden, houding en gedrag;
  • bent u geïnspireerd en hebt u eerste handvatten gekregen voor het invullen van de leidinggevende functie.

Dit management development traject is ontwikkeld uitgaande van het landelijke profiel voor teamvoorzitters. Potentiële deelnemers, zittende teamvoorzitters, bestuurders en HR adviseurs uit verschillende gerechten hebben inhoudelijk bijgedragen.

Doelgroep

Dit management development traject is gericht op alle medewerkers binnen de Rechtspraak met interesse in het leidinggevende vak die geen of weinig leidinggevende ervaring hebben en (nog) niet op een leidinggevende positie zitten. SSR adviseert het gerecht om voorafgaand aan dit traject gesprekken te voeren met de geïnteresseerde hetzelfde beeld bestaat over het aan kunnen, willen en mogen gaan van een leidinggevende functie binnen het gerecht.

Inhoud

Het management development programma Oriëntatie op leidinggeven bestaat uit vier interactieve modules met huiswerkopdrachten.

Module 1: Persoonlijk leiderschap

Aan de hand van het huiswerk en interactieve opdrachten tijdens de dag zelf krijgt u inzicht in de rol, taken en verantwoordelijkheden van een leidinggevende binnen de rechtspraak. Klopt het beeld dat u heeft? Welke motivatie heeft u voor deze functie? En passen uw kwaliteiten, drijfveren en overtuigingen bij de rol van leidinggevende?

Module 2: De leidinggevende, zijn medewerkers en de organisatie

In diverse simulaties en opdrachten gaat u actief aan de slag met leidinggeven. U oefent met verschillende rollen (o.a.: aansturen van individuen, plannen & organiseren, voorzitten van een teamoverleg) en leiderschapsstijlen. Uit de persoonlijke feedback die u gedurende de dag ontvangt, blijken uw leidinggevende talenten, en leert u op welke gebieden u zich verder kunt ontwikkelen.

Module 3: De positie van de leidinggevende in de dynamiek van een organisatie

De rechtspraak is een dynamische organisatie. Door een actuele casus te onderzoeken krijgt u inzicht in het krachtenspel binnen de rechtspraak en de positie van een leidinggevende daarin. Diverse spanningsvelden en dilemma’s komen aan bod. Ook krijgt u eerste handvatten voor hoe u een team mee kunt nemen in een verandering.

Module 4: Ontwikkeling van leidinggevende kwaliteiten

Op de laatste dag verzamelt u de opgedane inzichten en kijkt u vooruit: welk beeld heeft u gekregen, past dit bij u en wat heeft u nodig om de leidinggevende rol aan te gaan?

Voorafgaand aan elke module krijgt u huiswerkopdrachten die bij elkaar telkens circa een dagdeel aan voorbereiding vragen. Dit management development traject is een groepstraject. U leert veel van de interactie met elkaar. In MIJN SSR wordt een forum ingericht waar u inzichten en ervaringen kunt uitwisselen.

Bijzonderheden

SSR adviseert het gerecht om voorafgaand aan dit traject gesprekken te voeren met de geïnteresseerde  of hetzelfde beeld bestaat over het aan kunnen, willen en mogen gaan van een leidinggevende functie binnen het gerecht.
Sommige gerechten bieden hun potentiële leidinggevenden een ontwikkelassessment aan.
Echt ontdekken of de leidinggevende rol past, doe je in de praktijk. SSR raadt deelnemers aan om naast dit traject mee te lopen met leidinggevenden, projecten te leiden of coördinerende taken op te pakken.

De naam van dit traject was voorheen “Traject Orientatie op leidinggeven”.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 1.980,00