Veranderkunde OM Beweging – SSR

Veranderkunde OM Beweging

Krijg inzicht in de theorie en dynamiek van veranderen

 • 6
  dagdelen
 • 7,3
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: ALOMLGVK
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 24-09-2019

In het kader van OM Beweging lopen er op dit moment twee leeractiviteiten die SSR uitvoert. Dit zijn een driedaagse module Veranderkunde en Organisatiecoaching voor elk veranderteam.

De parketten worden uitgenodigd veranderteams samen te stellen met een veranderopgave die aansluit bij de praktijk. Elk veranderteam neemt vervolgens samen met een of twee andere veranderteams deel aan de driedaagse module veranderkunde. Hier leren de teamleden kijken en onderzoeken wat er in de (onderstroom van) organisatie en team gebeurt en waarom veranderen vaak niet goed lukt. Welke veranderaanpak is mogelijk en welke interventies horen daarbij? Hoe kun je beweging creëren en ruimte maken voor verandering?

Doel

 • Leidinggevenden leren, vanuit een adequate diagnose, keuzes te maken over hun veranderaanpak.
 • Leidinggevenden kunnen veranderingen succesvol in gang zetten en hanteren.
 • Leidinggevenden kunnen de verandering in de praktijk positief beïnvloeden.
 • Leidinggevenden hebben inzichten en handvatten om de veranderingen in onze dynamische organisatie met vertrouwen aan te pakken.

Doelgroep

Leidinggevenden in een veranderteam.

 

Inhoud

In deze driedaagse module leren de teamleden kijken en onderzoeken wat er in de (onderstroom van) organisatie en team gebeurt en waarom veranderen vaak niet goed lukt. Welke veranderaanpak is mogelijk en welke interventies horen daarbij? Hoe kun je beweging creëren en ruimte maken voor verandering? De aanpak van de module is interactief en gericht op verdieping.

Er wordt tijdens de dagen gewerkt met de veranderopgave van de deelnemende teams, zodat de verbinding tussen praktijk en theorie optimaal is.

De module veranderkunde is opgebouwd rondom 3 thema’s:

 1. Veranderkunde als professie: diagnosticeren, duiden van de onderstroom en kiezen voor een veranderaanpak.
 2. Het OM als organisatie in continue verandering: omgaan met complexiteit en inspelen op de cultuur van de organisatie.
 3. Ik als leidinggevende en veranderaar: omgaan met weerstand, verlies en onzekerheid en invloed uitoefenen en richting geven aan verandering.

Bijzonderheden

Interesse in deze module? Vorm eerst binnen je parket een veranderteam en meld je aan via de HR-afdeling van je parket. Deze module is onderdeel van het programma Beweging. Alle parketten worden uitgenodigd om een veranderteam, veranderopgave en ontwikkelthema te kiezen. Als de veranderopgave op hoofdlijnen helder is en de hoofdofficier eigenaarschap voor deze veranderopgave heeft genomen, start het traject. Het traject bestaat uit twee onderdelen:

 • Elk veranderteam volgt de module veranderkunde.
 • Elk veranderteam krijgt een organisatiecoach (code ALOMLGOC).

Deelnemen als individu? Het is dan mogelijk om deel te nemen aan het traject voor  teamvoorzitters en afdelingsvoorzitters . Neem hiervoor contact op met Bram Manck, a.manck@ssr.nl.

Docenten

 • mevrouw Reidinga

  Docent — Mieke Reidinga BV

 • de heer Martijn Vroemen

  Coach/adviseur

 • mevrouw Saskia Tjepkema

  Coach — Kessels & Smit

 • mevrouw Hanna Boersema

  Trainer

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl