Veranderkunde OM Beweging – SSR

Veranderkunde OM Beweging

Krijg inzicht in de theorie en dynamiek van veranderen

 • 6
  dagdelen
 • 8
  Waardering
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: ALOMLGVK
 • Niveau: Verdieping
 • Aangeboden door: SSR

LET OP: in 2021 zal deze module Veranderkunde niet gepland worden. Wil jij je wel verdiepen in Veranderkunde samen met collega leidinggevenden van de ZM? Dat kan! Schrijf je dan in onder code  almztvvk. Deze is opengesteld voor zowel ZM als OM als individuele inschrijving (of als team) !

Corona-update: Deze training zal op de gebruikelijke wijze – dus door middel van contactonderwijs – worden gegeven onder de volgende voorwaarden:

 1. De locatie is ingericht op alle RIVM-corona-maatregelen en veilig geacht door SSR.
 2. De deelnemer is akkoord met het fysiek volgen van de training en houdt de door het RIVM ingestelde maatregelen in acht.

In het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak is sprake van voortdurende verandering. Hoe gaat u als leidinggevende / teamvoorzitter hiermee om? Wat betekent het concreet voor u als leidinggevende om te opereren in een steeds veranderende realiteit en hoe pakt u veranderkundige uitdagingen aan? In deze module gaat u aan de slag met uw eigen veranderopgave: dit kan als individu of met een groep (informeel) leidinggevenden.

 

Doel

 • Leidinggevenden leren, vanuit een adequate diagnose, keuzes te maken over hun veranderaanpak.
 • Leidinggevenden kunnen veranderingen succesvol in gang zetten en hanteren.
 • Leidinggevenden kunnen de verandering in de praktijk positief beïnvloeden.
 • Leidinggevenden hebben inzichten en handvatten om de veranderingen in onze dynamische organisatie met vertrouwen aan te pakken.

Doelgroep

Leidinggevenden in een veranderteam.

Inhoud

In deze driedaagse module leren de teamleden kijken en onderzoeken wat er in de (onderstroom van) organisatie en team gebeurt en waarom veranderen vaak niet goed lukt. Welke veranderaanpak is mogelijk en welke interventies horen daarbij? Hoe kun je beweging creëren en ruimte maken voor verandering? De aanpak van de module is interactief en gericht op verdieping.

Er wordt tijdens de dagen gewerkt met de veranderopgave van de deelnemende teams, zodat de verbinding tussen praktijk en theorie optimaal is. De module veranderkunde is opgebouwd rondom 3 thema’s:

 1. Veranderkunde als professie: diagnosticeren, duiden van de onderstroom en kiezen voor een veranderaanpak.
 2. Het OM en de ZM als organisatie in continue verandering: omgaan met complexiteit en inspelen op de cultuur van de organisatie.
 3. Ik als leidinggevende en veranderaar: omgaan met weerstand, verlies en onzekerheid en invloed uitoefenen en richting geven aan verandering.

Bijzonderheden

Interesse in deze module? Vorm eerst binnen je parket een veranderteam en meld je aan via de HR-afdeling van je parket. Deze module is onderdeel van het programma Beweging. Alle parketten worden uitgenodigd om een veranderteam, veranderopgave en ontwikkelthema te kiezen. Als de veranderopgave op hoofdlijnen helder is en de hoofdofficier eigenaarschap voor deze veranderopgave heeft genomen, start het traject. Het traject bestaat uit twee onderdelen:

 • Elk veranderteam volgt de module veranderkunde.
 • Elk veranderteam krijgt een organisatiecoach (code ALOMLGOC).

Deelnemen als individu? Het is dan mogelijk om deel te nemen aan het traject voor teamvoorzitters en afdelingsvoorzitters. Neem hiervoor contact op met Bram Manck (cursusmanager SSR).

Docenten

 • mevrouw Reidinga

  Docent — Mieke Reidinga BV

 • de heer Martijn Vroemen

  Coach/adviseur

 • mevrouw Saskia Tjepkema

  Coach — Kessels & Smit

 • mevrouw Hanna Boersema

  Trainer

Krijg inzicht in de theorie en dynamiek van veranderen

In het kader van OM Beweging lopen er op dit moment twee leeractiviteiten die SSR uitvoert. Dit zijn een driedaagse module Veranderkunde en Organisatiecoaching voor elk veranderteam.

De parketten worden uitgenodigd veranderteams samen te stellen met een veranderopgave die aansluit bij de praktijk. Elk veranderteam neemt vervolgens samen met een of twee andere veranderteams deel aan de driedaagse module veranderkunde. Hier leren de teamleden kijken en onderzoeken wat er in de (onderstroom van) organisatie en team gebeurt en waarom veranderen vaak niet goed lukt. Welke veranderaanpak is mogelijk en welke interventies horen daarbij? Hoe kun je beweging creëren en ruimte maken voor verandering?

Interesse in deze module? Vorm eerst binnen je parket een veranderteam en meld je aan via de HR-afdeling van je parket.