Leiderschapstraject operationeel leidinggevenden (niet-ovj) – SSR

Leiderschapstraject operationeel leidinggevenden (niet-ovj)

Leer leiding geven aan jezelf en je team - MD-leertraject uit BASIS

 • 31
  dagdelen
Vakgebied(en):
 • Cursuscode: ALOMOLNO
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR

Dit leiderschapstraject is de opvolger van leergang Leren Leiden en de leergang Leren Leiden voor operationeel managers Administratie. Samen met het OM, heeft SSR een nieuw leiderschapstraject gemaakt voor alle operationeel leidinggevenden van het OM.

Dit leertraject (ALOMOLNO) is bedoeld voor leidinggevenden, niet-officieren van justitie, die onlangs zijn gestart in de functie van operationeel leidinggevende bij het OM.

Doel

Doel van het Leiderschapstraject voor operationeel leidinggevenden OM, is om leidinggevenden goed toe te rusten op hun rol en taak die zij hebben in de organisatie.  Dit betekent onder andere dat de leidinggevende de stap moet maken om anderen resultaten te laten boeken, de inhoud moet loslaten, zich assertief moet opstellen en verantwoordelijkheid moet nemen voor de koers die hij/zij vaart.

Om dit goed te kunnen is zelfkennis, persoonlijk leiderschap, groepsgericht leiderschap en kennis van onder andere resultaatgericht én waarderend sturing geven van groot belang. Vertrouwen geven, ruimte laten, organisatiedoelen halen, HRM, sturen in uitdagende situaties en samenwerken zijn sleutelbegrippen waarmee u aan de slag gaat.

Doelgroep

Het Leiderschapstraject is bedoeld voor de operationeel leidinggevende, niet zijnde officier van justitie, met enige leidinggevende ervaring (tot max. 2 jaar).

De operationeel leidinggevende, officier van justitie, kan zich inschrijven bij cursuscode ALOMOLOF.

Inhoud

Het Leiderschapstraject voor operationeel leidinggevenden OM bestaat uit:

 • Intakegesprekken: ná de selectie door het OM, vindt er met iedere deelnemer een intakegesprek plaats.
 • Startbijeenkomst met deelnemers en leidinggevenden.
 • Blok 1:   Wie ben ik? – Wie is de ander? Een verdiepende kennismaking met jezelf en de ander. Persoonlijk leiderschap.
 • Blok 2:   Mijn team en ik…  Teamperformance, groepsdynamica, leiding geven en leiding ontvangen, komen uitgebreid aan de orde.
 • Blok 3a: Resultaatgericht leiderschap. Expertise delen, strategisch management, waarderend sturen, sturen op afstand, etc.
 • Blok 3b: HRM en talentontwikkeling. Basis-hrm-instrumenten, werken vanuit de bedoeling, oog voor zakelijkheid en bezieling.
 • Blok 4:   Leidinggeven aan uitdagende situaties. Onder andere krachtenveldanalyse en het oefenen met uitdagende situaties.
 • Blok 5:   Afronding en presentatie. Wat heb je geleerd? Persoonlijke eindpresentaties, afsluiting, evaluatie, uitreiking certificaat.

 

De selectie van de deelnemer wordt in afstemming met de potentiële deelnemer, HR, het afdelingshoofd en- indien nodig – de parketleiding/directeur bedrijfsvoering uitgevoerd. Net als voorheen zijn de criteria:

 • het parket ziet de deelnemer als leidinggevende voor de toekomst,
 • de deelnemer heeft een HBO (of hoger) werk- en denkniveau en
 • de opleiding past in de ontwikkeling van de deelnemer.

 

Deelname: voor deelname aan dit Leiderschapstraject is aanwezigheid bij alle blokken verplicht.

Aanmelding: definitieve aanmelding bij SSR dient altijd via de opleidingscoördinator te gaan!

Bij overschrijving van het maximum aantal deelnemers worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Net- of nog niet begonnen leidinggevenden worden naar een volgende uitvoering verwezen;
 • Bij voorkeur 1 deelnemer per parket (per uitvoering)

Uiteraard wordt de deelnemer (en opleidingscoördinator/leidinggevende) op de hoogte gesteld als een uitvoering vol zit.

Voor vragen of nadere informatie, kunt u terecht bij Angela Morsink a.morsink@ssr.nl, 06-48138578.

Bijzonderheden

 • Gezamenlijke startbijeenkomst met deelnemers en hun leidinggevenden op externe locatie
 • Blok 1: 2,5 dag op externe locatie
 • Blok 2: 2 dagen op externe locatie
 • Blok 3: 2 dagen op externe locatie
 • Blok 4: 2 dagen op externe locatie
 • Blok 5: 1 dag op externe locatie

 

Na het volgen van alle blokken ontvangt u een bewijs van deelname.

 

 

Meer informatie

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.