Persoonlijk leiderschap voor officieren en AG’s 2 – SSR
Cursussen / Leiderschap / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Persoonlijk leiderschap voor officieren en AG's 2

Persoonlijk leiderschap voor officieren en AG’s 2

Een verdiepende inkijk in uw eigen functioneren in uw rol als officier van justitie / advocaat-generaal

Corona-update: Persoonlijk Leiderschap voor Officieren en Advocaten-Generaal 2 is een leertraject dat we bij voorkeur via contactonderwijs op locatie aanbieden. Zolang de situatie rond corona het toelaat bieden we dit leertraject daarom op locatie (zie hieronder) aan. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:

 1. De locatie is geschikt gemaakt volgens de maatregelen die van kracht zijn.
 2. Er wordt gewerkt in een kleine groep.
 3. U geeft als deelnemer aan akkoord te zijn met en geen bezwaar te hebben tegen het fysiek bijwonen van de bijeenkomsten. We verwachten van u en de andere deelnemers  dat iedereen de maatregelen in acht neemt.

Mocht de situatie rond corona veranderen en kunnen we dit leertraject daarom niet op locatie aanbieden, dan gaat dit leertraject online plaatsvinden. Het avondprogramma en de overnachting zullen dan vervallen.

 

Enige tijd geleden nam u deel aan het ontwikkeltraject Persoonlijk Leiderschap voor Officieren en Advocaten-Generaal. In dit traject heeft u uw zelfkennis vergroot, wat zorgt voor een grotere effectiviteit in situaties op het werk en een toename in ‘persoonlijk gewicht’. U kreeg inzicht in uw drijfveren, uw nog onbenut potentieel, uw gedragspatronen én suggesties om te werken aan uw ontwikkelpunten. Kortom, u heeft vanuit uw visie op persoonlijk leiderschap een verdiepingsslag gemaakt in uw eigen ontwikkeling.

U weet inmiddels uit ervaring wat dit traject u gebracht heeft. Waarschijnlijk past u de opgedane inzichten toe in uw dagelijkse praktijk en heeft u gemerkt dat u daarmee verandering teweeg kan brengen. Tegelijkertijd zal u ook merken dat u soms terugvalt in ‘oud’ gedrag en dat bepaalde patronen lastig te doorbreken zijn.

Doel

In Persoonlijk Leiderschap voor Officieren en Advocaten-Generaal 2 is het overkoepelende doel dat u nog beter toegerust wordt om de stap te zetten van ‘bewustzijn en inzicht’ naar werkelijke gedragsverandering in de praktijk. We werken wederom met individuele thema’s/vraagstukken en bieden nieuwe concepten aan om naar vraagstukken te kijken. Hiermee kan nog scherper in het hier-en-nu geacteerd worden.

In deel 2 ligt dus ook een groot accent op ervaren en doen. Kortom, een traject dat opnieuw verrijkend is als officier/advocaat-generaal én als mens.

Voor de start ontvangt u een intakeformulier waarop u kunt aangeven welke zaken voor u belangrijk zijn en die u graag aan de orde zou willen zien tijdens dit traject.

Leerdoelen

 • U kunt uw vraagstuk op de juiste laag van de logische niveaus van Bateson insteken en leert uzelf en betrokkenen in de organisatie vragen te stellen die aansluiten op het passende niveau.
 • U leert systemische ordeningsprincipes en kan deze als diagnostisch venster hanteren. Van daaruit leert u persoonlijke en organisatievraagstukken aan te pakken en te begrijpen wat uw eigen aandeel is.
 • U kunt uw omgeving positief beïnvloeden omdat u begrijpt welke rol macht, onmacht en invloed spelen.
 • U weet wat de begrippen overdracht en tegenoverdracht inhouden en hoe deze een belemmerende rol kunnen spelen in relaties op de werkvloer.
 • U herkent, via het trainen van uw waarnemingsvermogen, de signalen in de werksituatie die duiden op overdrachtsfenomenen en kan vervolgens uit ineffectieve overdrachtsfenomenen stappen.
 • U kent uw eigen polariteiten op een dieper niveau en onderzoekt zogenaamde hulpbronnen waardoor u in staat bent patronen in het hier en nu te doorbreken.
 • U integreert en verankert kennis en inzichten en vertaalt dit in concrete stappen in de organisatie.

Doelgroep

Officieren en advocaten-generaal die een blijvende verandering willen in eigen effectief gedrag én die actief willen werken aan een verdere uitbreiding van hun handelingsrepertoire.

Inhoud

Motto: “Repareer je dak als de zon schijnt”.

Het systeem is zo machtig dat je er geen invloed op hebt (cirkel van betrokkenheid), maar je kan jezelf als instrument inzetten (cirkel van invloed).

 • verder verdiepen van inzicht in eigen functioneren, (belemmerende) overtuigingen en polariteiten
 • het werken met de logische niveaus m.b.t. tot eigen casuïstiek
 • omgaan met lastige situaties; de rol van overdracht en tegenoverdracht
 • het aanscherpen van het eigen waarnemingsvermogen m.b.t. de eigen mentale en emotionele binnenwereld. Van daaruit herkennen wanneer er overdracht en tegenoverdracht in het spel is.
 • het vergroten van de impact van uw manier van communiceren en handelen op uw omgeving
 • macht, onmacht en invloed
 • het kennen van systemische ordeningsprincipes en het toepassen van systemische interventies
 • persoonlijk actieplan voor uw verdere ontwikkeling

Voorkennis

Dit leertraject kent een voorwaardelijk instapeis. Als u Persoonlijk Leiderschap voor Officieren en Advocaten-Generaal 1 enige tijd geleden heeft afgerond, bent u van harte uitgenodigd deel te nemen.

Bijzonderheden

Persoonlijk Leiderschap voor Officieren en Advocaten-Generaal 2 is een tweedaagse mét overnachting. U ontvangt uiterlijk 4-2 weken voor aanvang van het traject een intakeformulier.

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze cursus geen uitvoering gepland. Maak gebruik van de button ‘Hou mij op de hoogte’ aan de linkerzijde van deze pagina als je een bericht wilt ontvangen wanneer er een nieuwe uitvoering gepland is.