Dag van de Opleider – SSR

Dag van de Opleider

Hoe concreter, hoe beter. Over feedback, feedup en feedforward

  • 2
    dagdelen
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

In 2020 bent u weer van harte welkom om deel te nemen aan de Dag van de Opleider en wel op donderdag 5 maart 2020. Het thema is ‘Hoe concreter, hoe beter’. Een thema dat zowel aansluit bij de wens van opleiders om meer praktische tips voor het opleiden te verkrijgen en tevens gelinkt aan de aanbevelingen in het evaluatierapport over feedback. De Dag van de Opleider in 2020 heeft dan ook de missie om opleiders praktische handvatten te geven voor het opleiden van rio’s in het vak en de verbinding en samenwerking te stimuleren tussen praktijkopleiders en vakdocenten van de rio-opleiding. Er zal zowel aandacht zijn voor een wetenschappelijke kijk op het opleiden. Wat is nu bewezen over wat echt effectieve feedback is in een opleidingssituatie en wat zijn belangrijke voorwaarden? En welke handvatten zijn er te geven in het opleiden van rio’s in de diverse rechtsgebied specifieke taakgebieden van het vak zoals schrijven en zitting houden?

Let op: deelnemen aan de Dag van de Opleider is zeker niet verplicht voor het onderhouden van uw certificering, dat kunt u uiteraard ook op andere manieren doen. Daarover kunt u contact opnemen met uw GOC.

Doel

  • Het verdiepen en verbreden van (wetenschappelijke) kennis en praktische vaardigheden voor uw rol als praktijkopleider.
  • Het leggen van contact en uitwisselen van ervaringen met collega-opleiders.
  • Het opdoen van inspiratie en ideeën over kwaliteitsverbeteringen van de rio-opleiding.

Doelgroep

Primair praktijkopleiders rio-opleiding maar ook andere geïnteresseerden en betrokkenen bij de rio-opleiding zijn van harte welkom.

Inhoud

Het programma is in ontwikkeling. De specifieke invulling volgt.

Het wordt wederom een interactieve en afwisselende dag die start met een plenaire lezing gevolgd door verschillende workshops waaruit u als deelnemer een keuze kunt maken. Tevens zijn er diverse momenten waarop u collega-opleiders kunt ontmoeten en ervaringen kunt delen. Zodra het definitieve programma gereed is wordt dit bekend gemaakt en krijgt u de mogelijkheid om uw voorkeur voor workshop(s) aan te geven.

 

Voorkennis

U heeft het basis leertraject praktijkopleider afgerond en bent een praktijkopleider met ervaring. Tevens bent u intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen aan deze Dag van de Opleider (u deelname is zeker niet verplicht voor het onderhouden van uw certificering, dat kunt u uiteraard ook op andere manieren doen in afstemming met uw GOC).

 

Bijzonderheden

Door deelname aan de Dag van de Opleider werkt u aan het verlengen van uw certificering als praktijkopleider. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn 150 plaatsen beschikbaar.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

  • Voor rio's: riobureau@ssr.nl
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.