Dag van de Opleider – SSR

Dag van de Opleider

Een dag vol inspiratie voor en uitwisseling tussen ervaren praktijkopleiders van de rio-opleiding

  • 2
    dagdelen
  • Niveau: Verdieping
  • Aangeboden door: SSR

De Dag van de Opleider 2019 heeft plaatsgevonden op 7 maart en scoorde een 8,1 als rapportcijfer. In 2020 is de Dag van de opleider op donderdag 5 maart 2020. Wij nodigen u weer van harte uit om deze dag mee te maken. Het programma is nog in ontwikkeling. Deelnemen aan de Dag van de Opleider is zeker niet verplicht voor het onderhouden van uw certificering, dat kunt u uiteraard ook op andere manieren doen. Daarover kunt u contact opnemen met uw GOC.

Doel

• Het verdiepen en verbreden van (wetenschappelijke) kennis en praktische vaardigheden voor uw rol als praktijkopleider;
• Het leggen van contact en uitwisselen van ervaringen met collega-opleiders;
• Het opdoen van inspiratie en ideeën over kwaliteitsverbeteringen van de rio-opleiding.

Doelgroep

Primair praktijkopleiders rio-opleiding maar ook andere geïnteresseerden en betrokkenen bij de rio-opleiding zijn van harte welkom.

Inhoud

Het programma is in ontwikkeling. Zodra het thema en de invulling bekend zijn ontvangt u hierover bericht via SSR en/of uw GOC.

Het wordt wederom een interactieve en afwisselende dag die start met een plenaire lezing gevolgd door verschillende workshops waaruit u als deelnemer een keuze kunt maken. Tevens zijn er diverse momenten waarop u collega-opleiders kunt ontmoeten en ervaringen kunt delen. Zodra het definitieve programma gereed is wordt dit bekend gemaakt en krijgt u de mogelijkheid om uw voorkeur voor workshop(s) aan te geven.

 

Voorkennis

U heeft het basis leertraject praktijkopleider afgerond en bent een praktijkopleider met ervaring. Tevens bent u intrinsiek gemotiveerd om deel te nemen aan deze Dag van de Opleider (u deelname is zeker niet verplicht voor het onderhouden van uw certificering, dat kunt u uiteraard ook op andere manieren doen in afstemming met uw GOC).

 

Bijzonderheden

Door deelname aan de Dag van de Opleider werkt u aan het verlengen van uw certificering als praktijkopleider. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Er zijn 150 plaatsen beschikbaar.

Aanmelden

Geen uitvoering gepland

Op dit moment is er voor deze leeractiviteit geen uitvoering gepland. Wanneer u een inhoudelijke vraag heeft, kunt u contact opnemen met de SSR Servicedesk.

Stuur deze cursus door

  • Voor rio's: riobureau@ssr.nl