Onder de waterlijn: ontwikkelen en interveniëren bij stagn. – SSR
Cursussen / Opleiden en doceren / Opleiden / Onder de waterlijn: ontwikkelen en interveniëren bij stagn.

Onder de waterlijn: ontwikkelen en interveniëren bij stagn.

Omgaan met stagnatie in de Rio-opleiding

Iedere opleider krijgt wel eens te maken met een stagnerende rio. Wat veroorzaakt die stagnatie? Hoe werkt leren en expertise ontwikkeling, wat doen stress en zelfhandhaving? Welke interventiemogelijkheden staan tot de beschikking van de praktijkopleider en wat als dat niet helpt? Wat probeert hij allemaal om het leerproces op gang te krijgen? Wat werkte wel, wat werkte niet?

Tijdens deze trainingsdag staan ervaringen als opleider centraal en verdiept de praktijkopleider zich in wat er beweegt onder de waterlijn, bij rio en opleider. Samen met collega’s analyseert de opleider (eigen) praktijkervaringen met lessen voor de toekomst en oefent hij met het toepassen van ander gedrag en nieuw aangeleerde interventies.

Doel

Na afloop van de training:

  • Weet de praktijkopleider wat bevorderende dan wel belemmerende factoren zijn voor leren en ontwikkeling (bijv. persoonlijkheidskenmerken, stress etc.)
  • Heeft de praktijkopleider inzicht verkregen in mogelijke oorzaken van stagnatie
  • Heeft de praktijkopleider verkregen in mogelijke interventies
  • Is de praktijkopleider zich meer bewust van patronen
  • Heeft de praktijkopleider ervaringen, interventies en tips uitgewisseld met andere praktijkopleiders in het omgaan met stagnatie
  • Heeft de praktijkopleider hulpmiddelen voor reflectie op en eventuele bijsturing van zijn eigen aanpak
  • Heeft de praktijkopleider geoefend met het toepassen van ander gedrag en (nieuw geleerde) interventies

Doelgroep

Praktijkopleiders Rio-opleiding.

Inhoud

Onderwerpen van gesprek zijn het competentiemodel, leren en het brein, zelfbeeld management, dramadriehoek, opstelling en positionering, stimulerende gespreksvoering.

Deze interactieve workshop bestaat uit opdrachten, plenaire behandeling van theorie, casuïstiek bespreking in subgroepen, uitwisseling van ervaringen en tips.

Uitvoeringen