Opleiden van collega's – SSR
Cursussen / Opleiden en doceren / Opleiden / Opleiden van collega's

Opleiden van collega's

Ervaar opleiden als vak, leer hoe en wanneer uw rechters- of raadsheerbril uit te schakelen en bereidt uzelf op praktijkgerichte wijze voor op uw rol als praktijkopleider van rio's

Als praktijkopleider bent u een belangrijk sleutelfiguur voor de rio. U werkt intensief met de rio om hem of haar te begeleiden, coachen en op te leiden in het ambacht. Het is daarom niet alleen belangrijk dat u een goed rechter of raadsheer bent, maar dat u ook bekwaam bent in het opleiden van rio’s. Opleiden is een vak. Deze tweedaagse training ‘Opleiden van collega’s’ gaat in op uw rol als opleider van rio’s in de praktijk. U krijgt inzicht in de belangrijkste aspecten van en vaardigheden benodigd voor het opleiden volgens de leerfilosofie en het opleidingssysteem van de Rio-opleiding. Door te oefenen met het inzetten van deze vaardigheden beschikt u na afloop van de training over handvatten om hiermee aan de slag te gaan.

Deze tweedaagse training vormt samen met ‘Opleider in de Rio-opleiding – digitale module’ ALPRZMOR het basis leertraject praktijkopleider. Het Leertraject praktijkopleider is het opleidingstraject voor rechters en raadsheren die een rio gaan begeleiden en hun certificering hiervoor willen behalen.

Doel

Na afronding van deze module heeft u geoefend met het inzetten van opleidingsvaardigheden in veelvoorkomende opleidingssituaties.

Doelgroep

Rechters en raadsheren die werkzaam gaan zijn als praktijkopleider in het kader van de Rio-opleiding.

Inhoud

  • opleiden versus coachen
  • het geven en ontvangen van feedback (mondeling en schriftelijk)
  • kernkwadranten
  • de 7 logische niveau’s van Bateson en Dilts
  • leerstijlen
  • oplossingsgericht coachen
  • focus op progressie

Deze module bestaat uit een intakegesprek met bijbehorende voorbereidingsopdracht (wordt gepland in overleg met u op de eerste dag) en een training van twee aaneengesloten dagen (inclusief overnachting).

Voorkennis

Voorwaarde voor deelname is dat u de eerste module van het Leertraject Praktijkopleider, ALPRZMOR ‘Opleider in de Rio-opleiding – digitale module’ heeft afgerond. Tijdens de digitale module doet u de vereiste voorkennis voor de tweedaagse ‘Opleiden van collega’s’ op.

Daarnaast is het wenselijk dat u binnen een aantal weken (2-6 weken) nadat u deze module afrondt een rio gaat opleiden, zodat u het geleerde kort na de cursus in de praktijk kunt brengen.

Bijzonderheden

Na actieve deelname ontvangt u een bewijs van deelname. Hiermee bent u, indien u ook het certificaat heeft voor module 1 Opleider in de rio-opleiding, gecertificeerd praktijkopleider. Deze certificering is geldig voor de duur van één jaar. Zie het opleidingsstatuut voor informatie mbt het onderhouden van uw certificering.

Het intakegesprek wordt met u gepland op de eerste dag. Na inschrijving voor ‘Opleiden van collega’s’ kunt u via MIJN SSR uw voorkeur aangeven qua tijdstip en locatie. Houdt u tot die tijd de gehele dag gereserveerd in uw agenda.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 0,00