Informatievoorziening (IV) leertraject voor bestuurders – SSR
Cursussen / Digitale vaardigheden / Overige / Leiderschap / 05 - Ervaren bestuurder / Informatievoorziening (IV) leertraject voor bestuurders

Informatievoorziening (IV) leertraject voor bestuurders

Onontbeerlijke kennis van IV en IT voor elke bestuurder

Zonder IT en IV (informatievoorziening) functioneert de huidige rechtspraak niet meer. Van landelijke website tot digitaal werkdossier en van managementinformatie tot het archiveren van video- en geluidsfragmenten… Ten aanzien van tal van dit soort onderwerpen moeten hedendaagse bestuurders beslissingen nemen. Hiermee zijn IV en IT niet meer weg te denken uit de bestuurskamers van de Rechtspraak.

Om bestuurders te voorzien van kennis van actuele trends en ontwikkelingen op het gebied van IT en IV heeft SSR een IV-leertraject voor alle bestuurders ontwikkeld. In dit digitale leertraject komen sprekers uit verschillende organisaties hun kennis en ervaringen op het terrein van IV en IT delen. Dit wordt zoveel mogelijk afgestemd op de IV en IT-onderwerpen waarmee de Rechtspraak te maken heeft.

Dit traject vraagt een tijdsinvestering van ongeveer 13 dagdelen i.t.t. de hierboven genoemde 20.

Doel

Doel van dit IV (en IT) leertraject is om de bestuurder op de hoogte te brengen van de hier genoemde 4 thema’s:

 1. de actuele trends in de samenleving op het terrein van IV
 2. de ontwikkelingen binnen de overheid en de rechtspraak zelf
 3. de rol van de bestuurder en de ‘lessons learned’
 4. waar sta ik als bestuurder ten opzichte van IV  en wat heb ik (met mijn bestuur) te doen in dit domein

Binnen deze genoemde thema’s:

 • weet u straks dat IV en IT onlosmakelijk onderdeel zijn van de business, oftewel het primaire proces
 • krijgt u kennis van (de processen van) IV en IT
 • krijgt u inzicht in (bestuurlijke) IV en IT oplossingen van andere organisaties
 • hebt u een aantal bedrijven/organisaties bezocht en bekeken hoe IV en IT aldaar georganiseerd is
 • heeft u een bezoek gebracht aan IVO-Rechtspraak en gezien hoe IV werkt binnen de rechtspraak
 • weet u wat er nodig is om de rechtspraak /uw gerecht goed te besturen op het terrein van IV en IT
 • hebt u inzicht in uw eigen  rol als bestuurder op het gebied van IV en IT

Doelgroep

Alle bestuurders binnen de Rechtspraak.

Inhoud

Het traject bestaat uit vier IV-leerweken gedurende een jaar en 4 maanden. Iedere leerweek heeft een eigen thema. De sessies zijn  gedurende de IV-leerweek online te volgen.

In elke IV-leerweek krijgt u dagelijks één of meerdere IV/IT onderwerp(-en) aangereikt om mee aan de slag te gaan. Zo legt u een stevige bodem, want u bent gedurende een hele week met de materie bezig. Iedere IV-leerweek heeft de onderstaande structuur.

 • Maandagochtend: plenaire aftrap van de IV-leerweek over het thema van de week – maandagmiddag: 1,5-2 uur externe spreker | interactie
 • Dinsdag: 1-1,5 uur zelfstudie en voorbereiding – dinsdagmiddag: 1,5-2 uur interne spreker | interactie
 • Woensdag: 1-1,5 uur zelfstudie en voorbereiding – woensdagmiddag: 1,5-2 uur externe spreker | interactie
 • Donderdag 1-1,5 uur zelfstudie en voorbereiding – donderdagmiddag: 1,5-2 uur interne spreker | interactie
 • Vrijdag 30 minuten zelfreflectie en evaluatie

De werkbezoeken zijn fysiek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege corona-maatregelen. Dan worden deze zoveel mogelijk digitaal gedaan.

Bekijk ook het schema met de inhoud van het leertraject.

Bijzonderheden

Dit IV-leertraject voor bestuurders wordt gemaakt in co-creatie met de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) en IVO-rechtspraak.

Van elke rechtspraakbestuurder wordt verwacht dat hij/zij voldoende op de hoogte is van IV en IT om goed onderbouwde beslissingen op dit terrein te kunnen nemen. De opdrachtgever (Raad voor de rechtspraak) heeft de wens uitgesproken dat elke bestuurder deze IV-leergang volgt.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven door een mail te sturen naar uw eigen opleidingscoördinator onder vermelding van:

 • de cursuscode: ALZMIVBE.2102
 • uw naam

Uitvoeringen