Adviesvaardigheden en partnerschap – SSR
Cursussen / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Adviesvaardigheden en partnerschap

Adviesvaardigheden en partnerschap

Hoe zorg je dat je advies wordt overgenomen?

Het beste inhoudelijke advies vanuit uw expertise wil nog wel eens op weerstand stuiten bij de opdrachtgever of bij het team waarvoor het advies is bedoeld. Uw advies sluit onvoldoende aan bij wat voor de opdrachtgever op dat moment haalbaar is. Ondanks het feit dat u heeft geluisterd en doorgevraagd. U had werkelijk het idee dat uw advies conform de gegeven opdracht is uitgewerkt. Er ontstaat discussie, uw advies wordt in twijfel getrokken met uiteindelijk als resultaat dat het advies in de overbekende la verdwijnt. Zonde van uw tijd en energie. Uw deskundigheid is in twijfel getrokken, als intern adviseur hoort u immers te weten wat wel of niet haalbaar is.

Herkent u deze situatie?

Met de training ‘Adviesvaardigheden en partnerschap vanuit Insights’ krijgt u in een korte tijd handvatten om beter aan te sluiten bij uw opdrachtgever. U leert te adviseren vanuit partnerschap als intern adviseur. Uw expertise in balans met datgene wat op dat moment als maximaal haalbaar wordt gezien vanuit het belang van de opdrachtgever.

Doel

Na deze training heeft u vaardigheden ontwikkeld om uw advies zodanig op te stellen en te presenteren dat het advies ook wordt overgenomen door de opdrachtgever.

Leeruitkomsten

 • U achterhaalt de kern van de opdracht of het probleem en vraagt door.
 • U zorgt dat u de vraag van de klant scherp krijgt en toetst de vraagstelling bij de klant.
 • U sluit aan bij de klant vanuit de Insights Discovery ‘kleuren’, en werkt vanuit partnerschap.
 • U formuleert/overweegt/bespreekt verschillende oplossingsmogelijkheden.
 • U weegt gegevens en alternatieve handelwijzen tegen elkaar af en komt op basis hiervan tot een goed advies.
 • U brengt de voor- en nadelen van verschillende keuzen naar voren.
 • U heeft oog voor de verschillende belangen.
 • U past acties aan op veranderende omstandigheden.
 • U heeft een aanpak voor ogen om tot het resultaat te komen.
 • U maakt een realistische inschatting van benodigde tijd, middelen en capaciteit.
 • Uw aanpak is afgestemd met de klant, de opdrachtgever en met de betrokkenen.

Leerdoelen houding/gedrag

U laat als adviseur in uw houding zien:

 • empathie en vertrouwen
 • zorgvuldigheid
 • duidelijkheid en tact
 • daadkracht en innovatie
 • streeft naar draagvlak

Doelgroep

Rechtspraakmedewerkers en medewerkers van het Openbaar Ministerie met een adviesrol.

Inhoud

 1. Schriftelijke intake waarbij persoonlijke leerwensen voor de training worden geïnventariseerd samen met de leidinggevende, mede op basis van een 360° feedback bij collega’s en opdrachtgevers.
 2. Trainingsdag 1: tijdens de eerste trainingsdag krijgt u inzicht in uw persoonlijke kracht en onafhankelijkheid aan de hand van het persoonlijke Insights Discoveryprofiel. In de ochtend leert u vanuit onafhankelijkheid naar een adviesopdracht te kijken en deze nader te onderzoeken. In de middag komen enkele adviesvaardigheden vanuit de communicatietheorie langs, waarbij u praktisch en interactief met de andere deelnemers oefent op basis van uw leerwensen.
 3. ‘Huiswerk’. Tussen trainingsdag 1 en 2 werkt u aan een persoonlijke casus/adviesopdracht. U beschrijft de casus, u geeft uw persoonlijke analyse van de casus op basis van de theorie uit de reader. U onderzoekt of u het maximaal haalbare voor de organisatie hebt gerealiseerd. U geeft uzelf feedback en u vraagt ook feedback. Wat ging er goed, en wat wilt u een volgende keer anders. Wat is de reden dat u dat anders zou willen? U stuurt de uitwerking in aan de trainers, waarmee uw casus tevens input is voor trainingsdag 2. De theorie van trainingsdag 2 wordt gekoppeld aan de casuïstiek die is ingebracht door de deelnemers.
 4. Trainingsdag 2 (twee weken na trainingsdag 1): tijdens de tweede trainingsdag wordt gewerkt vanuit het perspectief ‘Help de opdrachtgever te beslissen’ en ‘Implementatie van uw advies en realiseren van draagvlak.’ Tijdens deze dag komen besluitvormingsmodellen langs, zodat u beter weet hoe u daarbij aan zou kunnen sluiten. U oefent in beïnvloedingsstijlen en het creëren van engagement vanuit persoonlijk leiderschap.

Bijzonderheden

 • De training bestaat uit 4 dagdelen. De trainingen starten om 09.00 uur en eindigen om 16.30 uur.
 • U ontvangt de readers “Adviesvaardigheden” en “Insights, een Korte reis” ter ondersteuning van de theorie voor de training.

Deze cursus kan ook op locatie worden gegeven (incompany) of aangepast worden middels maatwerk. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact op met SSR.team.BVO.CM@ssr.nl.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 615,00 voor leden OM: € 200,00