Themadag Privacy: AVG en Richtlijn gegevensbescherming

Betekenis van de Verordening en Richtlijn voor de rechter en Officier van Justitie