Omgaan met druk in het werk – SSR

Omgaan met druk in het werk

Vergroot uw inzicht in de werkende patronen binnen uw huidige werk die kunnen helpen de organisatie van uw werk doeltreffender en effectiever te maken

 • 4
  dagdelen
 • 8
  Waardering
 • Niveau: Basis
 • Aangeboden door: SSR
 • Eerste startmoment: di. 08-10-2019

Wilt u ook niet dat de druk in het werk uw leven bepaalt? Vergroot uw inzicht in de werkende patronen binnen uw huidige werk, energie, tijdsindeling en ontwikkelvaardigheden die kunnen helpen de organisatie van uw werk doeltreffender en effectiever te maken.

Tijdens de cursus Omgaan met druk in het werk bekijkt u individueel wat voor u de optimale werkmethode is in termen van tijdsindeling, persoonlijke effectiviteit, timemanagement en werkgewoonten. Het belangrijkste middel daarbij is kritisch zelfonderzoek. Dit wordt gestimuleerd door het in een veilige cursusomgeving uitwisselen van ervaringen met andere cursusdeelnemers en door input van de docent.

Doel

Het vergroten van inzicht in de werkende patronen binnen de huidige werk-, energie- en tijdsindeling. Het leren van een aantal vaardigheden (o.a. plannen, administreren, prioriteren en delegeren), die kunnen helpen de organisatie van het werk doeltreffender te maken en de persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Doelgroep

Leden zittende magistratuur, leden Openbaar Ministerie, juridisch medewerkers ZM en OM die als gevolg van werkdruk niet tevreden zijn over de eigen wijze van werk organiseren en daardoor in tijdnood komen of teveel energie kwijt lijken te raken aan minder relevante zaken.

Inhoud

Thema’s die aan bod komen

Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn:

 • omgang eigen kwaliteiten en manco’s m.b.t. tijd, werk en energie
 • factoren die effectieve tijdsbesteding bevorderen dan wel belemmeren
 • spanning tussen kwaliteit van werken en kwantiteit
 • drijfveren en visie op functie
 • verschillende stijlen van zichzelf organiseren en basistechnieken timemanagement, alsmede het opstellen van een actieplan

Opzet

De cursus bestaat uit vier dagdelen: twee losse dagen met tussenpoos van drie weken. Bezinning op huidige werkgewoonten begint al vóór de cursus door middel van een vragenlijst vooraf. Tijdens denken deelnemers intensief na over hun huidige gewoonten. Deelnemers werken veel in kleine groepen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over een basiskennis communicatieve vaardigheden en dat zij ervaring hebben met Outlook. Ook is het belangrijk dat deelnemers al enige tijd in de huidige functie werkzaam zijn.

Docenten

 • de heer Bas Barten

  Adviseur — Gitp Training & Opleiding BV

 • mevrouw Laura de Vries

  Trainer — Gitp Training & Opleiding BV

Data, locaties, beschikbaarheid

Kosten: voor leden ZM: € 420,00 voor leden OM: € 200,00

Stuur deze cursus door

 • Voor rio's: riobureau@ssr.nl