Omgaan met druk in het werk – online – SSR
Cursussen / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Omgaan met druk in het werk - online

Omgaan met druk in het werk – online

Leer de organisatie van uw werk doeltreffender en effectiever te maken

Wilt u ook niet dat de druk in het werk uw leven bepaalt? Vergroot uw inzicht in de werkende patronen binnen uw huidige werk, energie en tijdsindeling en ontwikkel vaardigheden die kunnen helpen de organisatie van uw werk doeltreffender en effectiever te maken.

Tijdens de online cursus Omgaan met druk in het werk bekijkt u individueel wat voor u de optimale werkmethode is in termen van tijdsindeling, persoonlijke effectiviteit, timemanagement en werkgewoonten. Het belangrijkste middel daarbij is kritisch zelfonderzoek. Dit wordt gestimuleerd door in een veilige virtuele cursusomgeving ervaringen uit te wisselen met andere cursusdeelnemers, door middel van een personal development center en door input van de docent.

Doel

Het vergroten van inzicht in de werkende patronen binnen de huidige werk-, energie- en tijdsindeling. Het leren van een aantal vaardigheden (o.a. plannen,  prioriteren en delegeren), die kunnen helpen de organisatie van het werk doeltreffender te maken en de persoonlijke effectiviteit te verbeteren.

Doelgroep

Rechters en raadsheren, leden Openbaar Ministerie, juridisch medewerkers ZM en OM die als gevolg van werkdruk niet tevreden zijn over de eigen wijze van werk organiseren en daardoor in tijdnood komen of teveel energie kwijt lijken te raken aan minder relevante zaken.

Inhoud

Thema’s die onder meer aan de orde komen zijn:

 • omgang eigen kwaliteiten en manco’s m.b.t. tijd, werk en energie
 • factoren die effectieve tijdsbesteding bevorderen dan wel belemmeren
 • effectief prioriteren op basis van de Eisenhower matrix (onder meer door onderscheid te maken tussen dringende en belangrijke zaken)
 • efficiënt omgaan met agenda- en e-mail op basis van praktische tips die je kunt toepassen in de praktijk
 • grenzen (beter) stellen en bewaken door middel van het geven van feedback en het ‘nee’ zeggen
 • inzicht krijgen in je eigen tijdsbesteding (wat zijn je tijdvreters, hoe laat je je storen tijdens je werk? En wat kost jou energie, maar ook wat levert je energie op?) en hoe je hier gericht naar kan handelen in de praktijk

Opzet

De cursus bestaat uit drie dagdelen:  Twee dagen, met tussenpoos van drie weken. Deze cursus volgt u op afstand.

 • De Virtual Classroom vindt plaats van 9.00 uur tot 12.30 uur. De ochtend wordt verdeeld in drie blokken:
  • 1,5 uur theorie bespreken en doorleven (oefeningen in subgroepen)
  • 1 uur zelfstandig offline werken
  • 1 uur bespreken offline opdracht en nieuwe theorie bespreken en doorleven
 • Het Personal Development Center (PDC) vindt plaats in de middag van de eerste dag of tweede dag, afhankelijk van de groepsgrootte en -indeling, en duurt 1,5 uur. Het precieze tijdstip en groepsindeling wordt nader bekend gemaakt.

Dag 1

Tijdens deze eerste virtual classroom (ochtend) worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • cirkel van invloed en betrokkenheid
 • leerdoelen delen en elkaar hierop coachen
 • beter leren prioriteren (aan de hand van de Eisenhower-matrix)

Tijdens het PDC (middag) wordt er met enkele deelnemers gericht geoefend op de leerdoelen.

Dag 2

Tijdens deze tweede virtual classroom (ochtend) worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • belemmerende overtuiging / innerlijk dilemma onderzoeken
 • mindfulness
 • energieverdeling op een dag
 • efficiënt omgaan met agenda en e-mail

Tijdens het PDC (middag) wordt er met enkele deelnemers gericht geoefend op de leerdoelen.

Voorkennis

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij beschikken over een basiskennis communicatieve vaardigheden en dat zij ervaring hebben met Outlook. Ook is het belangrijk dat deelnemers al enige tijd in de huidige functie werkzaam zijn.

Bijzonderheden

Incompany en maatwerk

Deze cursus kan ook specifiek voor uw eigen organisatie worden gegeven (incompany) of aangepast worden middels maatwerk. Heeft u hier interesse in? Neem dan contact op met SSR.team.BVO.CM@ssr.nl.

Wilt u liever een cursus op locatie volgen? Klik dan op de link: Omgaan met druk in het werk

 

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 475,00 voor leden OM: € 200,00