Persoonlijke Effectiviteit voor juridisch mdw ZM/OM – SSR
Cursussen / Persoonlijke ontwikkeling / Communicatie en media / Persoonlijke effectiviteit / Persoonlijke Effectiviteit voor juridisch mdw ZM/OM

Persoonlijke Effectiviteit voor juridisch mdw ZM/OM

Onderzoek en verbeter uw persoonlijke effectiviteit

Wat is de invloed van uw gedrag op anderen? Welk effect heeft uw omgeving op u? Hoe reageert u daarop? Wat gebeurt er als u uw gedrag verandert? Deze vragen zijn van belang wanneer u uw persoonlijke effectiviteit wilt onderzoeken en verbeteren. In de training Persoonlijke Effectiviteit kijkt u op verschillende manieren naar situaties uit uw dagelijkse praktijk en leert u uw eigen mogelijkheden te benutten of te optimaliseren. U vergroot uw (zelf)inzicht, ontwikkelt vaardigheden om met lastige situaties om te gaan en leert innerlijke dilemma’s en spanningen te hanteren. De ervaring leert dat met de ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit, kwaliteit van en plezier in het werk toenemen.

Doel

Aan het eind van de training weet u wat de invloed is van uw gedrag, overtuigingen en gevoelens op anderen en op uzelf. U krijgt grip op de dynamiek tussen u en uw gesprekspartner(s) en u ontdekt hoe u de interactie positief kunt beïnvloeden. Uw gedragsrepertoire is uitgebreid, uw communicatieve vaardigheden zijn aangescherpt en u bent u bewust van de keuzemogelijkheden die u heeft.

Doelgroep

Stafjuristen, juridisch medewerkers en parketsecretarissen.

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: leerdoel en leervraag, luistervaardigheden, feedback geven en ontvangen, assertieve vaardigheden, verbaal en non-verbaal gedrag, interactiepatronen en gedragsrollen, Irrationele gedachten, kernkwaliteiten en kernkwadranten, ego-posities en subpersonen. Al deze onderwerpen hebben een belangrijke plaats binnen de training, maar het uiteindelijke programma wordt opgesteld aan de hand van de leervragen van de deelnemers. Voorafgaand aan de training hebt u nagedacht over uw leervragen. Tijdens de training worden die verder uitgewerkt.

Opzet

De training bestaat uit vijf dagdelen: twee aaneengesloten dagen. Er is veel ruimte om praktijksituaties te onderzoeken en na te spelen. De tweede dag wordt een acteur ingezet om het leerproces smaak, kleur en diepgang te geven. Het doel is steeds om inzicht te verwerven of vaardigheden te leren of te ontwikkelen. Theorie is zoveel mogelijk gekoppeld aan praktijksituaties. Aan het einde van de training heeft u een persoonlijk actieplan gemaakt.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 920,00 voor leden OM: € 200,00