Persoonlijke Effectiviteit voor gerechtsjuristen/parketsecr. – SSR
Cursussen / Persoonlijke ontwikkeling / Persoonlijke effectiviteit / Persoonlijke Effectiviteit voor gerechtsjuristen/parketsecr.

Persoonlijke Effectiviteit voor gerechtsjuristen/parketsecr.

Onderzoek en verbeter je persoonlijke effectiviteit

Wat is de invloed van jouw gedrag op anderen? Welk effect heeft jouw omgeving op je? Hoe reageer je daarop? Wat gebeurt er als je je gedrag verandert? Deze vragen zijn van belang wanneer je jouw persoonlijke effectiviteit wilt onderzoeken en verbeteren. In de training Persoonlijke Effectiviteit kijk je op verschillende manieren naar situaties uit jouw dagelijkse praktijk en leer je je eigen mogelijkheden te benutten of te optimaliseren. Je vergroot je (zelf)inzicht, ontwikkelt vaardigheden om met lastige situaties om te gaan en leert innerlijke dilemma’s en spanningen te hanteren. De ervaring leert dat met de ontwikkeling van persoonlijke effectiviteit, kwaliteit van en plezier in het werk toenemen.

Doel

Aan het eind van de training weet je wat de invloed is van jouw gedrag, overtuigingen en gevoelens op anderen en op jezelf. Je krijgt grip op de dynamiek tussen jou en jouw gesprekspartner(s) en je ontdekt hoe je de interactie positief kunt beïnvloeden. Jouw gedragsrepertoire is uitgebreid, jouw communicatieve vaardigheden zijn aangescherpt en je bent je bewust van de keuzemogelijkheden die je hebt.

Doelgroep

Gerechtsjuristen en parketsecretarissen.

Inhoud

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod: leerdoel en leervraag, luistervaardigheden, feedback geven en ontvangen, assertieve vaardigheden, verbaal en non-verbaal gedrag, interactiepatronen en gedragsrollen, irrationele gedachten, kernkwaliteiten en kernkwadranten, ego-posities en subpersonen. Al deze onderwerpen hebben een belangrijke plaats binnen de training, maar het uiteindelijke programma wordt opgesteld aan de hand van de leervragen van de deelnemers. Voorafgaand aan de training heb je nagedacht over jouw leervragen. Tijdens de training worden die verder uitgewerkt.

Opzet

De training bestaat uit vijf dagdelen: twee aaneengesloten dagen. Er is veel ruimte om praktijksituaties te onderzoeken en na te spelen. De tweede dag wordt een acteur ingezet om het leerproces smaak, kleur en diepgang te geven. Het doel is steeds om inzicht te verwerven of vaardigheden te leren of te ontwikkelen. Theorie is zoveel mogelijk gekoppeld aan praktijksituaties. Aan het einde van de training heb je een persoonlijk actieplan gemaakt.

Uitvoeringen

Kosten: voor leden ZM: € 970,00 voor leden OM: € 200,00